“Muziek ook op de terrassen in Maassluis”

De regels voor terrassen in Maassluis zijn verouderd. Tijd voor een nieuwe terrassennota. KHN afdeling Maassluis wil graag zien dat (akoestisch) muziek ten gehore gebracht mag worden op de terrassen. Levendigheid en gezelligheid creëren, daar kan muziek niet bij ontbreken!

LEES MEER →

PvdA: Verbeteren veiligheid Laan 1940-1945

In de afgelopen 2 jaar is het gebruik en verlichting van de nieuwe Laan 1940 – 1945 meerdere keren negatief in het nieuws gekomen. Dit vormt voor de fractie PvdA aanleiding om een aantal vragen te stellen over klachten, aantallen aanrijdingen en verlichting.

LEES MEER →

PvdA: gemeentelijke website geeft onjuiste informatie aan mantelzorgers

PvdA heeft de website van de gemeente Maassluis gecheckt. Uit die informatie blijkt dat ook in de gemeente Maassluis onjuiste informatie wordt gegeven over …

LEES MEER →

CDA : Afvalscheiding in de praktijk moet beter

Kunnen de huidige bakken waarvan bekend is dat ze te vaak te vol zijn vaker geleegd worden tot er bakken bijgeplaatst worden?

LEES MEER →

Maassluis is op weg naar 2018-2021

In de aanloop naar maart 2018 is het goed om nu al je eens te verdiepen in wat de door jou gekozen partij in de periode 2014-2018 heeft kunnen waarmaken van wat er in haar verkiezingsprogramma stond beschreven.

LEES MEER →

20/6 Raadscommissie over financiën

Ondermeer de financiële gevolgen van de sloop van de school aan de Spechtstraat en het krediet voor de politiepost. De post ‘onvoorzien’ 2017 is toegevoegd aan de post ‘saldo van baten en lasten’.

LEES MEER →

“PvdA: Eerst voldoende vervangende seniorenwoningen”

Wat was die visie en hoe verhoudt deze zich tot de actuele situatie?

LEES MEER →