MB: Geef Maassluis weer een veilig en leefbaar centrum

Vechtpartij van een groep jongeren met Noord-Afrikaanse achtergrond, straatoverval, vernieling, diefstal etcetera vormen de aanleiding …

LEES MEER →

CDA stel vragen over incident bij Shell Pernis

Nu weer bij Shell Pernis, terwijl onderzoeksresultaten van incident bij Lyondell nog niet bekend zijn. Kunt u ons inzage geven?

LEES MEER →

VSP – Waarom geen voorbehoud vanuit B&W over polikliniek

Gaat het college bij het kiezen voor een locatie van de nieuwe buitenpoli – eventueel in combinatie met een huisartsenpost – als eis stellen dat deze locatie centraal is gelegen en optimaal met openbaar vervoer bereikbaar moet zijn voor alle Maassluizers?

LEES MEER →

VSP: Wat doet B&W aan slechte kwaliteit openbare verlichting?

Deelt het college de mening van wethouder Pleijsier – uitgesproken in de raadsvergadering van 21 februari 2017 – dat het niet goed functioneren van openbare verlichting buitengewoon vervelend, irritant en storend is?

LEES MEER →

VVD: Kosteloos laadpaal aanvragen bij marktpartij

Inwoners en ondernemers die in het bezit zijn van een elektrische auto kunnen kosteloos een laadpaal aanvragen bij deze marktpartij.

LEES MEER →

De gemeente wil grotere betrokkenheid burgerij

De gemeente wil meer ‘in de haarvaten van de samenleving’ aanwezig zijn. Daartoe is een verbeterplan door B&W aangeboden aan de gemeenteraad.

LEES MEER →

VVD: Bewoners ernstig de dupe

Wij voorzien extra grote nadelen voor onze inwoners die afhankelijk zijn van dit vervoer: geen schuilmogelijkheden in herfst en winter. Fileleed. Wat staat er tegenover?

LEES MEER →

PvdA: Maassluis staat in de kou met de Hoekse Lijn

Vele vragen over dit Rotterdamse implementatie fiasco. “bv Hoe denkt u, nu maandenlang het traject niet wordt gebruikt, vandalisme e.d. op de nieuwe perrons tegen te gaan?” “Waarom staan de reizigers uit Maassluis in de kou”, etc

LEES MEER →