PvdA: Problemen met de (verkeers)veiligheid, groenonderhoud en afwatering

De meeste bewoners wonen zeer naar hun zin in de Burgemeesterswijk, maar verkeersveiligheid, groen en de afwatering vormen een probleem.

LEES MEER →

Onze jubileumboom verpietert

Waarom is er de afgelopen jaren geen aandacht geweest voor de droevige staat van deze ‘jubileumboom’ die toch dagelijks vanuit het stadhuis is te zien?

LEES MEER →

24/10 Evaluatie Jeugdhulp Maassluis

De thema-avond / werkbezoek is gericht op de jeugdhulp binnen de gemeente Maassluis. Voor de burgers van Maassluis is het wijkteam, Vraagraak, de centrale spil daarin.

LEES MEER →

Integrale aanpak Burgemeesterswijk

De input die deze avond oplevert zal worden gebruikt om een plan van aanpak op deze wijk verder uit te werken. 

LEES MEER →

Hoekse Lijn: Risiko door “Bombardier onder curatele”?

VSP: Hoe verloopt het overleg met alle betrokkenen over de afloop van het proces nu de RET aangeeft dat Bombardier de werkzaamheden onder curatele moet afronden

LEES MEER →

Is bodem onder kunstgrasvelden in Maassluis vervuild?

Er worden bedragen van 100.000 euro genoemd per veld. Ook in Maassluis moeten velden vervangen worden doordat er nu al problemen zijn met de keuringen van sportbonden. Keuringen die aangeven dat er velden zijn die op hun laatste beentje lopen. 

LEES MEER →

Jan van der Maarel lijsttrekker VSP Maassluis

Het college en de daarin vertegenwoordigde partijen moeten veel beter naar de mensen luisteren als het gaat om het oplossen van problemen. En niet alleen luisteren, maar er ook daadwerkelijk iets mee doen.

LEES MEER →

PvdA: Ongewenste zaken rond Station west

De fractie van de PvdA stelt vragen aan het College van B&W over de veiligheid rond stationsplein Maassluis West. Ook het droppen van fietsen op een daarvoor niet bestemde plek is niet wenselijk. Tot slot vraagt zij om abri’s om de busreizigers nog enige beschutting te bieden

LEES MEER →