Hoekse Lijn – Kamerlid Van Dijk (PvdA) bevraagt staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat

Indringende vragen over de situatie waarin we nu verkeren. Het probleem escaleert nu naar landelijk niveau.

LEES MEER →

PvdA presenteert vernieuwde kandidatenlijst

“De lijst is een mooie afspiegeling van de Maassluise samenleving geworden, vol kwaliteit en ambitie.” Verder is de lijst aangevuld met Maassluizers die de PvdA een warm hart toedragen voor een sterk en sociaal Maassluis

LEES MEER →

GR2018 – Hoofdpunten Verkiezingsprogramma GroenLinks Maassluis

GroenLinks Maassluis stelt zijn verkiezingsprogramma GR2018 op en de hoofdpunten zijn inmiddels bekend gemaakt.

LEES MEER →

PvdA : Meer betaalbare en duurzame woningen

Het is bekend dat er in Maassluis te weinig sociale huur is en dat bijsturing nodig is om de sociale huurvoorraad op peil te houden. Binnenkort ontvangt u de prestatieafspraken over 2018 waarin hier nader op ingegaan zal worden.

LEES MEER →

B&W Stroomopwaarts bedient andere klanten dan StOED.

Beide klantgroepen ervaren afstand tot de markt. Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit. StOED voert met name taken UIT in het kader van de WMO.

LEES MEER →

PvdA kritisch over de Hoekse Lijn

Onlangs heeft PvdA Maassluis op beide stations de reizigers van het vervangende vervoer voor de Hoekse Lijn een hart onder de riem gestoken en kopjes koffie uitgedeeld. Het zijn de inwoners van onze stad, die vanwege werk, studie of school iedere dag gebruik maken van het vervangend vervoer en de overlast ondergaan van de uitgelopen werkzaamheden.

LEES MEER →

P.C. Hooftlaan en Wagenstraat worden op termijn versmald

Concreet betekent dit dat de rijbaanbreedte wordt geminimaliseerd naar het minimum van 2,90 meter en dat er een smalle, slecht overrijdbare middengeleiding over het grootste gedeelte van de route wordt aangebracht.

LEES MEER →

B&W Snelheidsmetingen op een aantal wegen

B&W geeft aan dat haar voornemen is om door te gaan met snelheidsmetingen op een aantal wegen waarover over hoge snelheden wordt geklaagd.

LEES MEER →