Onze berichtdossiers bieden overzicht en verband.

Voor het overzicht van alle berichten onder de categorie 112 kiest u rechtstreeks deze link.

U vindt de actuele themadossiers via het hoofdmenu in bijgaand menu onder de kop ‘Dossiers’:

  • Bomenridders; over groenvoorziening, boomkap en herplant
  • Gaswinning; de zorgen die er zijn rond gaswinning op grondgebied net benoorden de A20
  • Jeugdzorg; de transitie is formeel per 1 januari 2015 een feit, maar er zijn nog diverse onvolkomenheden en zorgen
  • Koningshof; Wat gebeurt er in bestuurlijke zin om transparantie en financiële gezondheid te borgen
  • Laan 40-45; Deze belangrijke verkeersader wordt veelvuldig blootgesteld aan werkzaamheden die tot onrust en misnoegen leiden
  • Odfjell; Op de zuidoever van de Waterweg is dit aardoliebedrijf gevestigd wat per 2014 bij grondige inspectie veel gevaarlijke gebreken blijkt te hebben
  • Veiligheid; Welke maatregelen neemt B&W, zoals buurtpreventie, Waaks! en Donkere Dagen Offensief
  • Vluchtelingen: Wat spreekt de gemeente af en wat doet men in de praktijk. Wat vinden inwoners ervan.
  • Windmolens; De gemeente in gevecht met buurtgemeenten over de ongewenste plaatsing op de rand van de gemeentegrens.

Geen Reactie

Praat mee! Vul hier uw reactie in