Algemeen fatsoen

De interactie van lezers met auteurs en met elkaar vraagt bepaalde omgangsvormen waarvan de belangrijkste is dat men respect blijft tonen voor elkaar en voor afwijkende meningen. Opwinding, ironie, stevige kritiek en emoties kunnen hierbij horen. Tegelijk blijven respect en fatsoen de norm. Daarbij hoort het discussiëren met open vizier. Anonieme reacties zijn niet welkom. Vermeld s.v.p. uw identiteit aan het slot van uw reactie of zorg ervoor dat uw gegevens bij de redactie bekend zijn en bedenk altijd: wat zeg ik en ben ik mij bewust dat de hele wereld meeleest?

communicatie-afbNiet welkom zijn:

 • ongegronde aanvallen op personen en verdachtmakingen
 • aanvallen op publieke personen en/of instanties met niet ter zake privé details over personen
 • anonieme reacties
 • schuilnamen en valse registratiegegevens
 • commerciële boodschappen
 • tekst van iemand anders zonder bronvermelding (en soms zelfs toestemming)
 • verwarde berichten met een onduidelijke strekking.
 • reacties die niets met het onderwerp te maken hebben (ook wel ‘off-topic‘ genoemd)

Het komt vanwege bovenstaande voor dat een reactie word verwijderd / geweigerd.

Reacties / Ingezonden stukken

Reacties en ingezonden stukken worden op bovenstaande punten getoetst. Plaatsing van een reactie of ingezonden stuk betekent niet dat de redactie instemt met de tekst; het betekent alleen dat de tekst getoetst is op vermelde omgangsvormen. Plaatsing of niet plaatsing gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen. Correspondentie over plaatsing of niet plaatsing wordt in de regel niet gevoerd.

Reacties promoveren tot ‘ingezonden stuk’

Soms hebben reacties het karakter, kwaliteit, vorm en inhoud van een ‘Ingezonden stuk’. Wij nemen de vrijheid om deze reacties te promoveren tot een ‘Ingezonden stuk’. Daarmee wordt de impact groter van hetgeen gezegd is. Dit vraagt van de schrijvende lezer een bewustzijn: ‘wat zeg ik en ben ik mij bewust dat de hele wereld meeleest‘.

Rectificatie of intrekking artikel/bericht

Zie pagina:  http://www.maassluis.nu/over-ons/rectificaties/

Sociale media

Wij zijn een multimedia groep en zijn ons bewust dat de grenzen vervagen tussen de diverse kanalen. Onze nieuwssite met lezers, ons twitteraccount met volgers, en onze facebookpagina met vrienden worden door ons in samenhang bezien. De buitenwacht heeft daar geen boodschap aan, maar wij handelen daarin zelf zorgvuldig.

Beroepsethiek

Op het terrein van journalistiek is er de ‘Code voor de Journalistiek‘ die wij als referentie voor onze medewerkers hanteren. Wij handelen naar de geest van deze code.

Preambule:

Een betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.

Columns

In columns, recensies, opiniërende berichten en vergelijkbare genres komt de journalist een grotere vrijheid toe dan in andere berichtgeving, waar het gaat om het controleren van feiten, het achterwege laten van wederhoor, en het door elkaar gebruiken van feiten en fictie.

2 Reacties

 1. René vd Goes
  13 januari 2017 at 23:04 — Beantwoorden

  Bram Sprij , ik kwam je vanmiddag voor de Vliet tegen.
  Ik zie er goed uit omdát ik niet bij de dokter kom , zoals ik je gelijk vertelde , nadat je dit opmerkte.
  Niet zo vriendelijk zei je nog . .
  In Nederland onderhand 5.3 miljoen chronisch zieken, een ontwricht ‘zorgstelsel’ en een politiek gedragen miljardenwinkel van baas Big Pharma aan het bewind.
  Durf eens te zien dat het NIET de bedoeling is dat er iemand genezen mag worden en de bedoeling van achter de schermen dit huidige stelsel onze samenleving ontwricht!!

  Succes.

  René

 2. Fred
  1 januari 2017 at 18:21 — Beantwoorden

  Dank voor het delen, Jelle, tussen alle wensen door weer een stukje ‘bloody werkelijkheid’. Pijn in het hart én goed om te blijven realiseren.
  Grt aan jullie, ook van Lyndie, Fred

Praat mee! Vul hier uw reactie in