Onze verantwoordelijkheid

Wij zijn een multimedia groep en zijn ons bewust dat de grenzen vervagen tussen de diverse kanalen. Onze nieuwssite met lezers, ons twitteraccount met volgers, en onze facebookpagina met vrienden worden door ons in samenhang bezien. De buitenwacht heeft daar geen boodschap aan, maar wij handelen daarin zelf zo zorgvuldig mogelijk.

Uw verantwoordelijkheid

Iedere lezer en indiener van kopij wordt geacht zich bewust te zijn van de mogelijke impact van wat hij bij ons publiceert in een reactie zowel als via een artikel.

Als principe geldt dat wij op verzoeken van buitenaf om artikelteksten te wijzigen afwijzend reageren tenzij er sprake is van feitelijke, ernstige onjuistheden. Soms bereikt ons een verzoek om een artikel in te trekken om andere redenen.

Rectificatie van een artikel op verzoek van buiten

Een verzoek tot rectificatie wordt beoordeeld en wij grijpen dan eventueel in op wat reeds gepubliceerd is door:

  • een update van het artikel, inclusief een rectificatietekst (in geval van onjuiste of incomplete weergave)

Intrekken van een artikel op verzoek van buiten

Een verzoek tot intrekking wordt beoordeeld en wij grijpen dan eventueel in op wat reeds gepubliceerd is door:

  • een vervolgartikel als rectificatie (in geval van een ernstige onjuiste of incomplete weergave)
  • een vervolgartikel dat uitlegt welk artikel wordt teruggetrokken om welke reden(en)

NB Dat kan averechts werken op wat de verzoekende partij voor ogen heeft, want deze twee opties zorgen ervoor dat er weer aandacht wordt gevestigd op wat was gezegd.