MAASSLUIS | Zaterdag 19 augustus 2023 organiseert KNNV Waterweg-Noord een excursie naar de Van Dixhoorndriehoek in Hoek van Holland.

Het gebied dankt zijn naam aan ingenieur Co van Dixhoorn die 50 jaar geleden het zand liet opspuiten als kustverbreding van de kust van Hoek van Holland. Dat zand kwam vrij bij de aanleg van de Europoort.

De Van Dixhoorndriehoek is een jong duingebied met stuifduinen, vochtige valleien en begroeide passages vol duindoorn. Het natuurgebied (150 hectare) ligt tussen de oude boulevard en het strand van Hoek van Holland.

Foto: Carolien Boogaard

In het stuifzandgebied groeien planten zoals Zeewolfsmelk en Blauwe zeedistel. Ook de zeldzame zandtulp is daar aangetroffen. In de natte duinvalleien groeien zeldzame planten waaronder Parnassia, Slanke gentiaan en orchideeën zoals de Vleeskleurige orchis. De natte duinvalleien zijn sinds kort afgezet, je kunt er alleen nog langs lopen. In de poelen leven dieren zoals de rugstreeppad en verschillende soorten libellen. Dit is ook een gebied waar vroege trekvogels te zien zijn, zowel in de struiken, in de lucht als boven zee. De Van Dixhoorndriehoek maakt deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn van harte welkom om aan deze excursie deel te nemen. Deelname is gratis, bij meerijden wordt een bijdrage in de reiskosten gevraagd. Aanmelden bij Sjaak Keijzer, tel. 06-13110041.

Vertrek om 09.00 uur vanaf het Shell station Holysingel 5, VlaardingenOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.