lijstrekker Jan van der Maarel

MAASSLUIS | VSP Maassluis is klaar voor de periode 2018-2022 in de gemeenteraad.

Het verkiezingsprogramma van de VSP Maassluis dat donderdag 11 januari officieel wordt gepresenteerd, gaat over alles wat voor onze inwoners belangrijk is. Zorg, wonen, cultuur, werk, armoede- en schuldenbeleid, sport en recreatie, veiligheid, duurzaamheid, verkeer en vervoer, onderwijs: het komt allemaal aan de orde. Daarnaast is er ook afzonderlijke aandacht voor seniorenbeleid en integratie.

Lijsttrekker Jan van der Maarel zal het programma officieel overhandigen aan Hans Becker, initiatiefnemer en directeur/bestuurder van woonzorgcentrum Residence Roosenburgh in Rozenburg en oud bestuursvoorzitter van Humanitas. Bij die gelegenheid presenteert de VSP Maassluis ook de overige kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

De presentatie wordt opgeluisterd door zanger/entertainer Peter Dons.

11 januari 2018 | 19:30 – 21:00 | Dienstencentrum ‘De Vliet’ | Arthur van Schendelstraat 25

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. 7 januari 2018 at 17:26

  zo dan …… breedsprakige sluizer….. .U kan zo met de VSP de politiek in. … lullen zonder poetsen …. blij dat ik tegenwoordig in Rotjeknor woon … daar wordt aangepakt Geen woorden maar dade Leve 010

  • Marcel Thomassen
   8 januari 2018 at 08:14

   Poetsen, schuren en slijpen ….. maar niet de plaat poetsen Thom Zeelen (overigens ben ik ook in Rotterdam en ver daarbuiten met opgestroopt mouwen actief).

   Wat mij zeer zeker sterk aanspreekt in het verkiezingsprogramma van de VSP is de hun stelling “vrij reizen voor de Maassluis ouderen en minima met de RET” (metro, tram, bus). Persoonlijk propagandeer ik dit al jaren (en dat weet jij ook Jan vd Maarel). Immers, in de ons omringende gemeenten is dit al jaren het geval voor de doelgroep senioren & minima, alleen de ons eigen gemeente Maassluis doet hier weer niet aan mee (PvdA, CDA & VVD zijn tegen). Maassluis (lees PvdA, CDA & VVD) vindt de jaarlijkse begroting daarvoor te hoog (die kosten zijn rond de 250.000 euro op jaarbasis). Een koopje lijkt mij.

   Verder hoop ik erop, dat de VSP ook de optie op een eigen Maassluise stadsbus hier politiek gaat uitventen. Uit de door mij gehouden informatief gesprekken met RET-buschauffeurs dienaangaande, blijkt die Maassluis stadsbus kostendekkend te zijn.

   Vrij openbaar vervoer, ik ben ervoor. U ook?

 2. Marcel Thomassen
  7 januari 2018 at 16:40

  Ik kom zeker even bij jullie VSP presentatie de 11e even kijken & luisteren Jan, met o.a. het onderstaande in mijn achterhoofd.

  Uitspraak Hoge Raad brengt slag toe aan mantelzorgers en de participatiemaatschappij
  De Hoge Raad adviseert in een uitspraak op 8 december dat de wetgever de uitzondering, dat bloedverwanten in de tweede graad wanneer er sprake is van mantelzorg geen gezamenlijke huishouding voeren, te schrappen. De wetgever moet deze beslissing nemen. (HR:2017:3081 te vinden op rechtspraak.nl). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het inkomen van de mantelzorgers, die hun broer, zuster of bijvoorbeeld grootouder verzorgen omdat ze soms zelfs zonder inkomen kunnen komen te zitten. Dit is de zoveelste (bureaucratische) tegenwerking van mantelzorgers, die hun naaste willen verzorgen. Er zijn niet alleen grote gevolgen voor de mantelzorgers, maar ook voor de hulpbehoevende mensen die verzorgd worden, die het door deze uitspraak extra zwaar krijgen. De verzorging komt onder grote druk te staan. Een overzicht van hoe mantelzorgers en verzorgden al worden tegengewerkt voor de uitspraak van de Hoge Raad vindt u op http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingjanuari2018/mantelzorgers.html
  De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan in een procedure die was begonnen door een mantelzorger die vond dat hij/zij geen gezamenlijke huishouding voerde met de verzorgde. Op basis van het criterium gezamenlijke huishouding had betrokkene geen recht op een bijstandsuitkering omdat de verzorgde een minimuminkomen had. Wel of geen gezamenlijke huishouding voeren heeft grote gevolgen voor het inkomen op basis van de sociale zekerheidswetten.
  In de procedure werd een beroep gedaan op het non-discrimintatie beginsel van artikel 26 van het IVBPR. (Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten). De advocaat van de betrokkene voerde aan, dat bij bloedverwanten in de tweede graad er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding (broer en zuster, grootouder en kleinkind) en bij anderen wel. Dit op basis van artikel 3 lid 2 onderdeel a van de Participatiewet (voor bijstandsuitkeringen) waarin deze uitzondering geregeld is.
  De Hoge Raad heeft nu uitgesproken dat er bij het bovenstaande artikel in de Participatiewet inderdaad sprake is van discriminatie. De Centrale Raad van Beroep had eerder in deze zaak ook uitgesproken, dat er sprake was van discriminatie en dat om alles gelijk te trekken niet alleen bij bloedverwanten in de tweede graad, maar bij iedereen in een mantelzorgsituatie er vanuit moet worden gegaan, dat er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. De Hoge Raad zet hier een streep door en tikt de Centrale Raad dus op de vingers.
  Volgens de Hoge Raad kan deze discriminatie ook worden opgeheven door het schrappen van deze uitzondering. De Hoge Raad acht de keuze van de CRvB, om de uitzondering ook van toepassing te verklaren op de situatie van belanghebbende, in strijd met het uitgangspunt van de Participatiewet om bij de beoordeling of een persoon recht heeft op een bijstandsuitkering, in situaties van een gezamenlijke huishouding rekening te houden te houden met de middelen van de partner, ongeacht de graad van verwantschap. De Hoge Raad acht de wijze waarop de geconstateerde discriminatie moet worden opgeheven, in beginsel voorbehouden aan de wetgever. Voor ingrijpen van de rechter kan wel aanleiding bestaan indien de wetgever na kennisneming van dit arrest nalaat zelf een regeling te treffen die de discriminatie opheft.
  De uitspraak betekent dat de wetgever nu een beslissing moet nemen, gaan we de uitzondering schrappen of gaan we die op iedereen van toepassing verklaren. Met het advies van de Hoge Raad…. de uitzondering te schrappen. Dit is een slag in het gezicht van veel mantelzorgers, die een bloedverwant in de tweede graad verzorgen en van degenen die verzorgd worden.
  Veel mantelzorgers gaan samenwonen met degene die zorg nodig heeft, om de verzorging goed te laten verlopen. Als dan wordt aangenomen dat je een gezamenlijke huishouding voert heeft dat grote gevolgen voor de verzorging en op het gebied van de sociale zekerheid. Het heeft gevolgen voor eventuele toeslagen van de belastingdienst, die lager kunnen worden, en wanneer bijvoorbeeld de mantelzorger of degene die verzorgd wordt een bijstandsuitkering heeft kan die komen te vervallen wanneer de ander ook een inkomen heeft. Er kunnen door alle problemen extra spanningen ontstaan tussen de verzorger en de verzorgde.
  Nu al nemen veel potentiële mantelzorgers de beslissing, de verzorging niet op zich te nemen, vanwege de grote gevolgen die dit heeft op allerlei gebied. Een overzicht van hoe mantelzorgers in allerlei opzichten worden tegengewerkt kunt u vinden op http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingjanuari2018/mantelzorgers.html