MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken komt op woensdag 18 april in een openbare vergadering bijeen. De vergadering vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050) en begint om 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Toelichting 
Op de agenda staat onder meer het concept-advies dat de Adviesraad heeft uitgebracht over de Behoefteraming Wonen met zorg voor ouderen 2020- 2030’ .

De volledige agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken,

www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt