De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 20 januari aanstaande.

De bijeenkomst vindt deze keer plaats in het kantoor van de VBBM, P.C. Hooftlaan 372.  De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer het concept-jaarverslag van de Adviesraad over 2015. De complete agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt