© www.maassluis.nu - Samenlevingszaken

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 20 mei. De bijeenkomst vindt deze keer plaats in zaal de Buijs van het Gemeentehuis.

De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een discussie over een tweetal adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het eerste advies gaat over de studietoelage die de gemeente biedt aan jongeren met een handicap die gaan studeren. Het tweede advies gaat over het gemeentelijk beleid bij toezicht en handhaving van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tijdens de vergadering komen ook ideeën aan de orde om het vrijwilligerswerk te bevorderen. Bij de bezoeken die de Adviesraad heeft gebracht aan diverse organisaties in Maassluis is gebleken dat men behoefte heeft aan meer vrijwilligers.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt