Kinderen in Zuid-Holland zetten recht op onderwijs op de wereldkaart

WAAR STAAT MAASSLUIS?

MAASSLUIS | Negen van de tien kinderen met een handicap zijn niet welkom op school. Onvoorstelbaar: dat zijn dus ruim 33.000.000 kinderen wereldwijd. Kinderen die niet naar school kunnen, mogen of durven. Als we niets doen, blijft deze kwetsbare groep niet alleen thuis achter, maar ook achter in het leven. Het Liliane Fonds vindt dit onaanvaardbaar. Want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en voor de Rechten van het Kind én in de Werelddoelen 2030. Daarom trekken wij op woensdag 21 maart a.s. wereldwijd aan de bel voor het recht op onderwijs van alle kinderen, en zeggen: “Alle kinderen zijn welkom op school, óók kinderen met een handicap!

Scholen in actie en lancering manifest
Op 21 maart zullen in 30 landen ruim 1600 scholen in actie komen om aandacht te vragen voor deze problematiek. Een van de deelnemende landen is Nederland, waar 108.041 basisschoolleerlingen op 630 scholen, dan één minuut lang aan de bel trekken. Met behulp van toeters, bellen én hun stem gaan ze herrie maken op het schoolplein. Ook kinderen in Zuid-Holland laten van zich horen.

Ook de media kunnen eraan bijdragen dat ook kinderen met een handicap van hun recht op onderwijs gebruik kunnen maken. We nodigen u daarom uit om aanwezig te zijn tijdens het herriemoment op een van de scholen bij u in de buurt.

Hier vindt u het overzicht van de deelnemende scholen in onze regio: overzicht scholen

Op dezelfde dag lanceert het Liliane Fonds wereldwijd ook het manifest* ‘Alle kinderen welkom op school’. Op de OBS De Klimop in Amsterdam zetten de ambassadeurs van het Liliane Fonds, onder wie Jaap Jongbloed, Jetta Klijnsma, Lucille Werner, Minke Booij en Monique Velzeboer, hun handtekening onder dit manifest en ze roepen iedereen op om hun voorbeeld te volgen, want alle kinderen, ook kinderen met een handicap, moeten welkom zijn op school.

Liliane Fonds en onderwijs
Het Liliane Fonds en zijn partners willen ‘kinderen met een handicap versterken en hun omgeving toegankelijk maken’. Daarbij is onderwijs van cruciaal belang. Daarom is onderwijs een van de belangrijkste focusgebieden. We financieren directe hulp, zoals schoolgeld en leermiddelen voor kinderen, en voorzieningen zoals een hellingbaan en toegankelijke toiletten. En we financieren structurele hulp, zoals trainingen voor docenten, aanpassingen van leermiddelen en voorlichting en bewustwording van beleidsmakers.

De volgende organisaties ondersteunen het manifest van het Liliane Fonds:

 • Dorcas,
 • Edukans,
 • Enablement,
 • handicap + studie,
 • Karuna Foundation,
 • Leprastichting,
 • Leprazending Nederland,
 • Light for the World,
 • Plan International,
 • Red een kind,
 • Royal Dutch Kentalis,
 • Soft Tulip,
 • Terre des Hommes

Wij Staan Op!

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt