MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 24 mei aanstaande. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050), begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom. Op de agenda staat onder meer een discussienotitie die een van de leden van de Adviesraad heeft opgesteld met als titel “”Immigratie en integratie in Maassluis en de Adviesraad Samenlevingszaken.” De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken

www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Agenda

 1. Opening
 2. Inspraak/Vragen halfuur
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Verslag van de vergadering van 1 maart
 6. Terugblik bijeenkomsten 19 april en 10 mei over de toekomst van de Adviesraad
 7. Immigratie en Integratie in Maassluis en de Adviesraad
 8. Aandachtspunten inzake advisering naar aanleiding van ervaringen met het beleidsplan “Handhaving”
 9. Naam en aandachtsgebieden werkgroep ouderenbeleid
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Indien nodig: besloten deel van de vergadering
 13. Sluiting

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt