www.maassluis.nu - Maassluis Oost

Voelt u zich betrokken bij uw buurt/woonomgeving? Wilt u zich inzetten om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? En woont u in het oosten van Maassluis? Kom dan eens langs op het Gebiedsoverleg Oost. Het verplicht u tot niets.

Iedereen is welkom
Het gebiedsoverleg vindt plaats op woensdag 26 augustus 2015 van 19.00 tot 21.00 uur in Buurtcentrum De Hooftzaak aan de P.C. Hooftlaan 11a in Maassluis. Het is niet nodig u van te voren op te geven. Iedereen is welkom.

Bewoners bij wijk betrekken
In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners/bewoners op elkaar afgestemd. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidprojecten uit te (laten) voeren, zowel fysiek als sociaal.

Leefbaarheid verbeteren
Het gebiedsoverleg is geen overleg waar klachten van bewoners of bewonerscommissies in ontvangst worden genomen en afgehandeld. Hiervoor kent de gemeente het Meldpunt Schoon, heel, veilig. Het gaat erom plannen te ontwikkelen en uit te voeren om gezamenlijk de leefbaarheid te verbeteren.

Zelf punten inbrengen
In de bijeenkomst zullen enkele vaste agendapunten worden ingebracht, voor het overige bepaalt u de voortgang van de bijeenkomst door inbreng van punten waarvan u vindt dat ze de leefbaarheid in uw wijk zouden kunnen bevorderen.

Agenda
De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Opvoeren agendapunten
 3. Initiatief activiteiten Gebiedsoverleg Oost
 4. Jury
 5. Budget 2015
 6. Overzicht data bijeenkomsten Gebiedsoverleg 2015
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bron: www.maassluis.nl

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  26 augustus 2015 at 09:18

  ”IK GE-BIED HET U”