Maatschappelijke opvang – Beschermd wonen (Passend onder Dak) – Leerlingenvervoer

MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 5 juli aanstaande. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050), begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom. Op de agenda staat onder meer twee adviezen die de Adviesraad heeft uitgebracht over maatschappelijke opvang en beschermd wonen (Passend onder Dak) en over leerlingenvervoer. De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, AGENDA

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Marcel Thomassen
    28 juni 2017 at 14:20

    Sucses ermee Adviesraad van Maassluis. Profileer u niet alleen met uw advies (waar het college zich geenszins niet aan behoeft te houden) aan de lokaal gemeentelijk machthebbers (B&W). Maar maak uw advies aan hen, ook eens communicatief bespreekbaar aan de Maassluis bevolking of in de regionaal media. Kortom krijg eens smoelwerk zetbaasjes (de goeden te na gesproken Elly).

    De groeten van Marcel Thomassen.
    Oprichter van de voorloper van de huidig Adviesraad Mssl (de clientenraad SoZaWe)