MAASSLUIS | Burgemeester Haan legt zaterdag 6 april 2018 om 11.00 uur een krans bij het maritiem monument aan de Govert van Wijnkade nabij het Douanehuisje. Het zeekadetkorps van Maassluis assisteert burgemeester Haan bij de kranslegging. Nabestaanden en belangstellenden zijn van harte welkom bij de kranslegging.

Monument
Het maritiem monument is ter nagedachtenis aan de vele Maassluise inwoners die door de eeuwen heen hun leven op zee verloren hebben bij het uitoefenen van hun werk.

Actief en dynamisch beeld
Beeldend kunstenaar Hans Blank heeft een actief en dynamisch beeld ontworpen waarmee hij refereert aan de inspannende en gevaarlijke werkzaamheden aan boord van schepen, waarbij soms ook het verlies van mensenlevens te betreuren viel.

Gedenkplaat
Op de gedenkplaat van het maritiem monument staat onder meer een zin uit het gedicht ‘De Zee’ van Toon Hermans: … en de zee zal mijn zwijgen wel verstaan…

AgendaMaassluis

AgendaMaassluis

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals ééndaagse en meerdaagse evenementen enzovoort.