Met bewoners uit de gebieden Oost, Midden en West vindt op dinsdag 8 december 2015 een gecombineerde themabijeenkomst plaats van het Gebiedsoverleg over zwerfafval.

Een van de projecten uit het jaarplan zwerfafval Maassluis 2015 is de campagne ‘Aanpak bijplaatsingen verzamelcontainers’. Wanneer het aantal bijplaatsingen en dumpingen van afval wordt voorkomen of verminderd, heeft dit ook een positief effect op de hoeveelheid zwerfafval en dan vanzelfsprekend ook op het aanzien van de wijk.

Aanpak gewenst
Afvalbijplaatsingen en dumpingen komen geregeld voor, maar niet op grote schaal. Toch is de overlast en het extra werk die de verwijdering met zich meebrengen zeker een aandachtspunt. Een aanpak is dus wel gewenst, al moet de inzet en middelen wel in balans staan met de omvang van het probleem.

Volle containers
Belangrijkste oorzaak voor het bijplaatsen van afval zijn volle verzamelcontainers. Volle containers worden vaak veroorzaakt door oneigenlijk gebruik (te veel gebruikers in verhouding tot de beschikbare capaciteit). De containers zijn niet voorzien van een toegangssysteem.

Grofvuil
Het bijplaatsen van grofvuil lijkt veroorzaakt door gemak of onwetendheid van bewoners. Hoewel grofvuil op afspraak wordt opgehaald, vormt dit toch een drempel voor sommige bewoners en plaatsen zij vuilnis naast de container.

Experts leefbaarheid
Ook is het belangrijk dat wij als gemeente bewoners betrekken bij het vinden van manieren om dit knelpunt gezamenlijk aan te pakken. Bewoners in de wijken zijn voor de gemeente de experts voor wat betreft de leefbaarheid. Zij weten als geen ander welke oplossing goed kan werken.

Inhoud themabijeenkomst
Daarom zal op 8 december tijdens de themabijeenkomst aandacht besteed worden aan:

  • bijplaatsing,
  • wat afval is,
  • hoe wordt afval ingezameld,
  • hoe wordt afval verwerkt,
  • wat kost het verwerken en
  • net zo belangrijk, hoe zorgen wij met z’n allen dat het zwerfafval het aanzien van de wijken niet negatief beïnvloedt?

Informatiestands
Op de thema-avond wordt ook bij informatiestands allerlei informatie gegeven over bovenstaand onderwerp, maar ook over thema’s hoe wij gezamenlijk, dus zeker met uw hulp, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken kunnen verhogen.

Ideeën of suggesties?
Dus wanneer u als burger ideeën of suggesties heeft om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren, laat het ons weten door te mailen naar: g.l.hendriks@maassluis.nl.

Iedereen is welkom
De gemeente hoopt u te mogen verwelkomen op deze gecombineerde Gebiedsbijeenkomst van de gebieden Oost, Midden en West. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 december 2015 van 19.00 tot 22.00 uur in Koningshof aan de Uiverlaan 20. Het is niet nodig u van te voren op te geven. Iedereen is welkom.

Bron: Gemeente Maassluis | www.maassluis.nl

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt