MAASSLUIS | Basisschool Het Spectrum, nu nog gevestigd aan de Fenacoliuslaan, verhuist komend schooljaar volgens planning naar nieuwbouw in Sluispolder West. De gemeente meldt dat  de verhuizing aanleiding is voor de herontwikkeling van het monumentale schoolgebouw en de directe omgeving.

In dit project is ruimte voor ongeveer 13 koopwoningen. Hierover gaan de gemeente en M3 Architecten graag met omwonenden en woningzoekenden in gesprek.

Interactieve workshops
Op woensdag 9 mei 2018 wordt van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst met workshops gehouden in De Drukkerij aan de Dr. Kuyperkade 27c. Doel hiervan is de interesse voor de verschillende woonvarianten te peilen en ideeën voor de woonomgeving te verzamelen. Denk hierbij aan openbaar groen en parkeren.

Startmoment
De avond wordt gezien als een startmoment voor de verdere planontwikkeling. Dat betekent dat er nog niet over alle aspecten duidelijkheid zal zijn.

Woningen
Het markante schoolgebouw biedt plaats aan 7 tot 10 woningen. Naast het schoolgebouw aan het Fenacoliusplein is ruimte voor 3 nieuwbouwwoningen.

Groene ‘huiskamer’
Het huidige parkeerterrein voor de school wordt heringericht tot een groene ‘huiskamer’ voor bestaande en nieuwe bewoners van de wijk.

Parkeerruimte
Op de plek van de te slopen gymzaal achter het schoolgebouw komt nieuwe parkeerruimte. In het projectgebied zijn nu 47 parkeerplaatsen. Dat wordt uitgebreid tot ongeveer 72 parkeerplaatsen. Het definitieve aantal parkeerplaatsen is onder andere afhankelijk van het aantal woningen dat gebouwd gaat worden.

Veel keuzemogelijkheden
Binnen de genoemde uitgangspunten voor het project is nog veel ruimte voor keuzes. Voor de woningen worden verschillende types gepresenteerd. Welk type het wordt en met welke specificaties, hangt mede af van de voorkeuren van belangstellenden.

Prijsklasse
De prijsklasse hangt uiteraard af van oppervlakte en mate van afwerking. Ook daar kunnen de aanwezigen zich over uitspreken. Dit zal dus tijdens de avond niet tot in detail bekend zijn.

Rioolvernieuwing
In de wijk Taanschuurpolder wordt inmiddels het riool vernieuwd. Enige overlast is daarbij onvermijdelijk. De werkzaamheden hebben onder meer gevolgen voor het parkeren in de buurt. Tijdens de herinrichting worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. De rioolvervanging wordt afgestemd met de herontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden
Direct omwonenden krijgen eind april 2018 een brief over het project en een uitnodiging om zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst is óók bedoeld voor andere belangstellenden uit Maassluis, in het bijzonder voor mensen die op deze locatie een woning zouden willen kopen. Lees hier meer over op de website

www.woneninhetspectrum.nl

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt