CULTURELE RAAD MAASSLUIS vergadert op 9 oktober a.s.

MAASSLUIS |In de Burgerzaal van het gemeentehuis houdt de Culturele Raad Maassluis haar openbare vergadering op dinsdag 9 oktober a.s., aanvang 20.00 uur.

 

Bij aanvang van de vergadering is er voor eenieder gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over onderwerpen op het terrein van de raad, zoals cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Tevens is er de mogelijkheid tot inspreken over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / en meer