De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 9 juli 2014 in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

Tijdens de vergadering maken de leden van de Adviesraad kennis met wethouders Arnold Keijzer en David van der Houwen. Deze wethouders hebben sinds kort onder meer de thema’s Zorg, Jeugd en Werk en Inkomen in hun portefeuille. De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert het college gevraagd en ongevraagd over deze en andere onderwerpen.

Verder verzorgt de projectleider die zich bezighoudt met het opzetten van de sociale wijkteams in Maassluis, een presentatie. In een sociaal wijkteam werken professionals van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen. Het team moet mensen die een hulpvraag hebben, gaan ondersteunen.
De agenda met toelichting is te vinden op de website van de gemeente Maassluis, via www.maassluis.nl/adviesraad-samenlevingszaken.

Niet-leden van de Adviesraad kunnen aan het begin van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Het is overigens niet de bedoeling dat zij het woord voeren tijdens de behandeling van deze onderwerpen in de vergadering. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen. Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.

 

01-07-2014

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt