© PR

Centrum Levensvragen Rijnmond organiseert in samenwerking met de Vrijplaats voor Zingeving NPB Maassluis e.o. een debat over voltooid leven. Wij willen in de regio met mensen nadenken over het vrijwillig levenseinde en hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven als voltooid ervaren. Hoe kijken wij er tegenaan? Waar liggen onze vragen en wensen? Wat is er nodig?

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, wil de discussie en het debat voortzetten waarmee de organisatie ‘Uit vrije wil’ is gestart.

Sprekers:

  • Erwin Kompanje, klinisch ethicus in het Erasmus MC
  • een inleider van de NVVE
  • een ervaringsdeskundige

Paneldiscussie tussen sprekers en de aanwezigen, voorzetting van het debat, hoe en waar en is dit nodig in onze regio?

Doelgroep: ouderen, werkers in zorg & welzijn, geestelijk verzorgers en pastores.

Het debat zal worden gehouden op donderdag 13 februari 2014 in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis, om 20.00 uur. Entreeprijs € 10,-

Informatie en aanmelding via Cisca Peters via e-mail ciscapeters@hotmail.com of haar telefoonnummer 06-33706877.

Meer informatie vind u ook nog op de website www.centrumlevensvragenrijnmond.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt