Joost Jeroen de Nie kan zich in het schilderen verliezen; het is een van zijn passies. In Atelier Broekpolder, zijn eerste ‘werkplek’, leerde hij de liefde voor het schilderen kennen.

Hij leerde er omgaan met het spel van licht en schaduw, de kunst van het mengen van kleuren, van vormgeving etc. Joost schildert altijd van voorbeelden. Van mooie plaatjes, maar ook van foto’s die hij zelf buiten, al rondfietsend, klikt.
Al ruime tijd schildert hij onder de bekwame leiding van Anneke de Graaf, gewoon thuis in zijn eigen omgeving. Hij heeft al heel veel geleerd van Anneke doch is nog lang niet ‘uitgeschilderd’. Enkele voorbeelden van wat hij onder haar leiding heeft geschilderd zijn te zien in het Douanehuisje.

Zijn voorkeur gaat uit naar het schilderen van wolkenluchten, de ondergaande zon en de kleuren daarin. Ook heeft hij vele vuurtorens gefotografeerd en geschilderd. Nu, zo dicht langs de rivier past het goed om deze vuurtorens te laten zien.

Het werk van Joost Jeroen is in de maand december te zien in het Douanehuisje, een prachtige plek, verbonden aan het water, de Nieuwe Waterweg. Op alle zaterdagen en zondagen, behoudens 27 en 28 december a.s., zal Joost aanwezig zijn van 14.00 tot 17.00 uur.

Af en toe zal hij er ook aan het werk zijn.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer