© Breicafé – “Aan zijn trui herkent men de vissersman”

Een expositie van visserstruien in het Douanehuisje

In vroeger dagen droegen alle vissers een visserstrui en had vrijwel iedere vissersplaats daarvoor zijn eigen patroon. Ook Maassluis had zijn eigen trui.  Er gaan veel verhalen over de truien. Ze werden tijdens een reis niet gewassen; ze zouden dag en nacht zijn gedragen; en er wordt zelfs beweerd dat als een visser in een ziekenhuis terechtkwam de trui van zijn lijf moest worden geknipt omdat hij vastgegroeid zat!

Magda Karssen, First Lady van Maassluis, heeft in het kader van 400 jaar Maassluis het initiatief genomen om de Maassluise visserstrui in ere te herstellen.

Er werd onderzoek gedaan om tot het juiste patroon te komen. Een eerste aanknopingspunt was het boek Visserstruien van Stella Ruhe, waarin ook iets was opgenomen over de Maassluise trui. Toen bekend was hoe de trui er uit moest zien werd een oproep gedaan om met een aantal breiers aan de slag te gaan.

Inmiddels is een aantal truien gereed die in het bekende Douanehuisje, Govert van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis, zullen worden geëxposeerd. In de maand mei 2014 kunnen op de zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur de truien worden bewonderd. Dit met uitzondering van het weekend 16/17 mei.

Een mooie gelegenheid om deze traditie van dichtbij te gaan zien. Bovendien is het nog steeds mogelijk aan te sluiten bij de groep breiers, die inmiddels gestalte heeft gekregen in een permanent breicafé in ‘De Waker’ op de Markt.

Voor nadere inlichtingen:

Magda Karssen, magdakarssen@kabelfoon.net, 010-5938403

Marja Kroonenburg, marja.kroonenburg@hotmail.com, 010-5910452

Gerry Hanneman, g.hannemandejong@kpnmail.nl, 010-5920140

 _______________________________________________________

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer