© www.maassluis.nu - Gemeente Maassluis

Door het aannemen van een motie in november 2013 kreeg het college de opdracht om een preventieve aanpak gericht op vermindering van depressiviteit en eenzaamheid in Maassluis uit te werken. Met het opzetten van het programma is in 2014 een start gemaakt.De gemeente werkt hierbij samen met diverse organisaties uit het veld, te weten StOED, Sociaal wijkteam Maassluis, Steunpunt Mantelzorg, Seniorenwelzijn, Dukdalf en Argos Zorggroep.

De hoofdlijnen zijn inmiddels duidelijk, voor verdere invulling vraagt de gemeente nu de inbreng van de inwoners. Op donderdagavond 9 april 2015 wil de gemeente samen met u, vanuit uw rol bij uw organisatie, cliëntenraad, bewonersvereniging etc. of als betrokken buur en bewoner, nadenken en discussiëren.

Gespreksthema’s

  1. Hoe kunnen we invulling geven aan preventie in het kader van eenzaamheid en depressie?
  2. Hoe kunnen we, vanuit betrokkenheid met elkaar en de buurt, zorgen dat inwoners niet vereenzamen of depressief worden en in een isolement geraken?
  3. En welke acties kunnen we met elkaar bedenken om hier invulling aan te geven?

Voor preventie kijkt de gemeente overigens naar meer dan alleen de (fysieke) gezondheid. De gezondheid wordt bekeken in samenhang met meerdere aspecten, zoals financiële zekerheid, leefstijl, participatie en ook de woonomgeving. De gemeente richten zich vooralsnog op volwassenen en ouderen.


Aanmelden

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u erbij zijn? Hartelijk welkom! Meldt u zich dan uiterlijk 3 april 2015 aan met een mail aan a.poot@maassluis.nl.

donderdag 9 april | 18.30 uur | De Hooftzaak   (inclusief eten)

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt