© www.maassluis.nu - Kerkgeschiedenis met grappige gebeurtenissen

De geschiedenis van het Maassluise kerkleven is misschien wel het meest bekend geworden door de boeken van Maarten ’t Hart. Maar er valt veel meer te vertellen en een veel genuanceerder beeld te geven over de kerken, kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen van Maassluis. Ineke Vink van de Historische Vereniging Maassluis geeft een historisch overzicht van de kerken en kerkgenootschappen in Maassluis. Wie vreest dat dit uitsluitend strenge en droge kost oplevert moet zeker komen luisteren. Want de Maassluise kerkgeschiedenis is doorspekt met verrassende, interessante en zelfs grappige gebeurtenissen.

Over de Groote Kerk op het Schanseiland, de oudste kerk van Maassluis, valt natuurlijk het meeste te vertellen. Het gebouw maakte in bijna vier eeuwen de nodige veranderingen door. En zowel het gebouw als het interieur zijn zeer de moeite waard om aandachtig bekeken te worden.

Maar ook de geloofsgemeenschap die er gebruik van maakte wisselde wel eens. De kerk is zelfs enige tijd gesloten geweest omdat men het niet eens kon worden aan wie het gebruiksrecht toebehoorde. Pas toen men elkaar de hand reikte werd er weer toestemming voor de eredienst gegeven.

In de loop van die vier eeuwen had Maassluis vele kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen. We gaan kijken wat er staat, wat is verdwenen en wat ervoor in de plaats is gekomen. Hoe verliep de ontwikkeling van het kerkelijk leven en wat merkte Maassluis van de afscheidingsbewegingen?

De HVM stelt een overzicht samen van de verscheidenheid aan religieuze gebouwen en geloofsrichtingen, maar kan nog niet pretenderen volledig en uitputtend te zijn. Ineke Vink van de Historische Vereniging Maassluis geeft de presentatie in de vorm van een historisch overzicht. Maar zij benadrukt dat de HVM nog (lang) niet is uitgestudeerd op dit onderwerp. Omdat de geschiedenis van Maassluis van ons allemaal is roept de HVM dan ook uw hulp in om waar mogelijk aanvullingen te geven op dit overzicht.


HISTORISCHE AVOND 
Dinsdag 24 maart 2015, 20.00 uur
Koningshof, Uiverlaan,  Maassluis
De toegang is gratis voor leden van de Historische Vereniging Maassluis en andere belangstellenden.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt