©www.maassluis.nu- Waar sta jij in deze veranderende wereld

Wat betekenen de veranderingen door de nieuwe Jeugdwet in de praktijk? En wat verandert er op het gebied van het Persoonsgebonden budget (PGB) voor voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp?

Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens een informatiebijeenkomst die de gemeente op woensdagavond 15 april 2015 houdt over de nieuwe Jeugdwet.

De bijeenkomst is bedoeld voor (ouders van) jeugdigen die nu al gebruik maken voor jeugdhulpvoorzieningen, voor gezinnen die nu een PGB-jeugd ontvangen, maar ook voor potentiële nieuwe gebruikers van jeugdhulpvoorzieningen.

De gemeente heeft er sinds 1 januari 2015 verschillende taken bij gekregen op het gebied van de jeugdhulp. De gemeente is nu verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, ook de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de meeste zorg voor kinderen met een beperking. Dit biedt kansen om het jeugdstelsel anders in te richten. Een gezin krijgt te maken met één plan en één aanspreekpunt (regisseur) voor alle vormen van hulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Door invoering van deze nieuwe Jeugdwet zijn er op diverse terreinen zaken veranderd. Het Wijkteam Jeugd is de toegang tot de jeugdhulp. Daarnaast biedt het Wijkteam zelf veel hulp. Dat betekent dat de procedures om gebruik te kunnen maken van jeugdhulp veranderd zijn. Ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor jeugdhulp zijn anders. Tevens gelden voor PGB nu andere regels en voorwaarden. Daarnaast is het PGB nu mogelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over hoe de gemeente Maassluis de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd heeft, van welke hulp u gebruik kunt maken en wat de voorwaarden en procedures zijn. Daarnaast krijgt u informatie over het PGB. Na de pauze kunt u persoonlijk vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van dit wijkteam en de gemeente.

In verband met de catering wordt op prijs gesteld dat u zich aanmeldt per e-mail: bijeenkomstjeugdhulp@maassluis.nl. Graag uiterlijk 8 april. Als u meer informatie wilt over de Jeugdwet, kijk dan ook op www.maassluis.nl/jeugdhulp. U vindt hier onder meer een lijst met veelgestelde vragen.


woensdag 15 april 2015 | 19.30 tot 21.15 uur | Koningshof

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt