© Gert Rikhof

KUNST EN CULTUUR ACADEMIE:  Lezing Bartók en Hongaarse Volksmuziek door Gert Rikhof

Maassluizer Gert Rikhof studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast praktijkcolleges zoals harmonieleer, solfège en contrapunt werd veel aandacht besteed aan muziekgeschiedenis, geplaatst in de context van de sociale, economische en historische ontwikkelingen. Tijdens deze studie volgde hij tevens een dirigentenopleiding. Door een uitwisseling met Hongarije, waar hij bij elkaar een jaar verbleef, maakte hij intensief kennis met Bartók en leerde hij de Hongaarse taal kennen.

Zijn kennis en enthousiasme over Bartók en de Hongaarse volksmuziek komt hij nu bij de KCA op zijn toehoorders overbrengen.

In het eerste deel zal de vraag: ‘Wat is nu eigenlijk Hongaarse volksmuziek’ centraal staan. Aan de hand van een stukje geschiedenis en de bevindingen van onder meer Bartók en Kodaly zal getracht worden een antwoord op die vraag te geven.

KCA Bela bartok 1908Het tweede deel zal gaan over Bartók zelf en zijn omgaan met de volksmuziek in zijn composities. Aan de hand van fragmenten uit composities van onder meer Bartók en Kodaly zullen invloed van en het werken met volksmuziek besproken worden.

De, gratis toegankelijke, lezing vindt plaats op 6 maart a.s. in het gebouw van de KCA: IJsvogelstraat 2, 3145 XP Maassluis, aanvang 19.30 uur.

Inlichtingen: info@ kunstencultuuracademie.nl, 010-5925174, 010-5910501

Zie ook www.kunstencultuuracademie.nl

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer