Tijdens het gebiedsoverleg van het gebied Midden praten bewoners op woensdag 24 september 2014 over de gebieden Bomendal, Bloemenbuurt, Vertowijk, Koningshoek, Componistenbuurt, Stort, Elysium en Het Balkon.
Het overleg is bedoeld om het dagelijks beheer af te stemmen met de bewoners. Daarnaast probeert de gemeente zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidsprojecten uit te laten voeren, zowel fysiek als sociaal.

In de bijeenkomst zullen enkele vaste agendapunten worden ingebracht; voor het overige zijn het de bewoners zelf die de voortgang van de bijeenkomst bepalen. Dit doen ze door het inbrengen van punten waarmee de leefbaarheid in hun wijk kan worden bevorderd.

Het gebiedsoverleg wordt gehouden in de Koningshof, Uiverlaan 20 en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Opgeven is niet nodig.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Opvoeren agendapunten
 3. Nieuwe Juryleden
 4. Thema-presentatie Jury Gebiedsoverleg
 5. Initiatief activiteiten Gebiedsoverleg Midden
 6. Jury (stand van zaken)
 7. Gebiedsbudgetten 2014
 8. Geactualiseerde actiepuntenlijst gebied Midden
 9. Overzicht data bijeenkomsten Gebiedsoverleg 2014
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt