Tijdens het gebiedsoverleg Midden praten bewoners op maandag 25 november 2013 over het Bomendal, Bloemenbuurt, Vertowijk, Koningshoek, Componistenbuurt, Stort, Elysium en Het Balkon. In dit overleg komen ideeën aan bod die de leefbaarheid van de buurt kunnen verbeteren.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koningshof, Uiverlaan 20 en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners op elkaar afgestemd. Daarnaast probeert de gemeente zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidprojecten uit te laten voeren, zowel fysiek als sociaal.

In de bijeenkomst zullen enkele vaste agendapunten worden ingebracht; voor het overige zijn het de bewoners zelf die de voortgang van de bijeenkomst bepalen. Dit doen ze door het inbrengen van punten waarmee de leefbaarheid in hun wijk kan worden bevorderd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt