‘Tulipmania’ betekent letterlijk tulpenmanie en daar gaat het ook over in de lezing die mw. Rietje Knaap zal verzorgen op donderdag 12 juni a.s. in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1.

De tulpenmanie ontstond in de Gouden Eeuw, nota bene een ‘booming’ periode in de geschiedenis van ons land. Ook toen liet men zich weleens verleiden om snel rijk te worden en daarvoor onnodig grote risico’s te nemen om er dan achter te komen dat men ‘lucht’ heeft verhandeld en er een veel te hoge prijs voor betaalde.

2008 zal het jaar in ons geheugen blijven waarin pijnlijk duidelijk werd, dat speculeren met onroerend goed niet oneindig lang goed blijft gaan: een wereldwijde financiële crisis was het gevolg. We zijn er nog steeds niet helemaal bovenop.

De Tulpenmanie was een hoogtepunt in de tulpenhandel in Holland en Utrecht die opkwam rond 1634 en begin februari 1637 plotseling ineenstortte. Voor 1634 waren tulpenbollen een dure hobby van vorsten en adel. Tulpen werden op feesten door de dames in het decolleté gedragen. De mooiste bloemen waren zeer waardevol. Na 1634 begonnen speculanten zich met de handel te bemoeien en werden tulpenbollen nog voor ze goed en wel uit de grond kwamen voor astronomische bedragen verkocht en doorverkocht. Menigeen probeerde daar een graantje van mee te pikken en zo ontstond gemakkelijk een omvangrijke handel in eigenlijk niets. In Februari 1637 landde de zo winstgevende tulpenhandel heel hard en werden veel mensen, die dachten heel snel rijk te zijn, ineens heel arm. Het kan verkeren. Het geeft maar aan dat economie voor een heel groot gedeelte tussen de oren zit en waarde van iets heel betrekkelijk.

De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste uitgebreid beschreven bubbel (speculatiegolf) in de wereldgeschiedenis. Niet alleen in de 21e eeuw gaat men dus failliet door domme beleggingen. Onze Gouden Eeuw wist er vier eeuwen eerder ook raad mee. Aan de hand van schilderijen en voorwerpen uit de Republiek der Zeven Provinciën gaan we onder leiding van Rietje Knaap de wereld van toen trachten te begrijpen, zoals de globalisatie en zijn gevolgen, de ongebreidelde handel en verzamelzucht. Ook zal duidelijk worden waarom men zó begerig werd om een beroemde tulpenbol te bemachtigen, dat men alle voorzichtigheid in de wind sloeg.

U bent van harte welkom deze interessante lezing bij te wonen op donderdagavond 12 juni in het Witte Kerkje op donderdag 12 juni a.s.vanaf 20.00 uur.

Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Toegang € 7,-

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt