MAASSLUIS |  Op 15 januari 2019 wordt de Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Maassluise Sport- en Recreatieraad gehouden. Aanvang : Locatie:Evergreen Tennis, Doctor Albert Schweitzerdreef 437, aanvang 20.00 uur. Voornaamste onderwerpen: Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019, bepalen meetmomenten Sportnota en de Recreatienota.

Zij die willen inspreken, moeten dit vooraf melden via secretaris.msrmaassluis@gmail.com
Zij moeten om 20.00 uur aanwezig zijn.

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien