© Kirsten Benschop – In de greep van het waarom. Wat is waar. Wie kun je vertrouwen. Illusie of werkelijkheid

Geweld? dat overkomt alleen een ander. Maar wat als op een dag het tegendeel blijkt? Daarover gaat ‘Adempauze’. Een voorstelling die terugvoert naar dit moment, waarna levens van betrokkenen een ongewild en onomkeerbaar andere loop krijgen. Adempauze’ is een theatervoorstelling over een onveilige thuissituatie en een traumatiserende ervaring. In deze 80 minuten solo-theatervoorstelling presenteert hoofdpersoon Vera haar autobiografische debuutroman ‘Adempauze’ aan het grote publiek. Tegen de achtergrond van deze boekpresentatie, waarin het onderscheid tussen heden en verleden vervaagt, wordt de geschiedenis van Vera ontrafeld. Haar studententijd, de verslechterende relatie tussen haar ouders en dan die schokkende gebeurtenis…

‘Adempauze’ is naast een confronterend psychologisch drama tegelijkertijd een thrillerachtige reconstructievoorstelling, waarin relativerende humor niet ontbreekt. Kenmerkend is de aandacht voor nuance, het zijn soms maar kleine verschillen, waarom de een wel en de ander niet. Deze voorstelling is bestemd voor iedereen die een spannend fantastisch gespeeld verhaal wil beleven en ontdekken wat spanningen in een gezin kunnen veroorzaken. Ook specifiek voor hulpverleners zoals: Jeugdzorg, Riagg, GGZ, studenten en docenten beroepsopleidingen zorg en welzijn, Steunpunt huiselijk geweld, Kindertelefoon, Slachtofferhulp, Politiemedewerkers, Maatschappelijk werkers en hulpverleners die te maken krijgen met huiselijk geweld. Na afloop van de voorstelling is er tijdens de pauze plaats voor een informeel uitwisselen van ervaringen en daarna volgt een gesprek met de aanwezigen.

Doel is om in onze gemeente Maassluis, waar huiselijk geweld hoog op de agenda staat, aandacht te schenken aan huiselijk geweld en via spontaan netwerken tussen hulpverleners en mogelijk ook slachtoffers allen gelegenheid te bieden ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Adempauze is een psychologische thriller en te beleven op vrijdagavond 14 maart bij de NPB Maassluis e.o. in het witte kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 aanvang: 20:00 uur. De entreeprijs is € 7,-

________________________

Kirsten Benschop speelde eerder bij de NPB de voorstelling ‘Wie stenen losbreekt’

Productie: K’on tour Theater  www.kirstenbenschop.nl of www.krachtvanbeleving.nl
Concept en spel: Kirsten Benschop
Speladvies: Margreet Blanken

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt