Door: Erna te Spenke

MAASSLUIS | Op donderdag 26 maart 2020 om 20.00 uur zal de Historische Vereniging Maassluis haar Ledenvergadering (ALV) houden in het Museum Maassluis, Zuiddijk 16. Alle HVM-leden zijn van harte zijn uitgenodigd.

In het officiële gedeelte staat het kiezen van een nieuwe voorzitter P.J. van Baalen, de bestuursverkiezing en de verkiezing kascontrolecommissie op het programma. Voor wat betreft de bestuursverkiezing zal volgens rooster Edwin Broekhart en Wim de Lege aftreden, maar beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij onze secretaris Edwin Broekhart: 06 – 2301 8477 of secretaris@histvermaassluis.nl.

Van de leden van de kascontrolecommissie treedt dit jaar Jaco Beukema af. Tijdens de ALV dient een nieuw commissielid te worden gekozen.

We kijken terug op de realisatie van de plannen van het afgelopen jaar. U wordt bijgepraat over de plannen betreffende de samenwerking van de HVM en het Museum Maassluis. En wij willen u informeren over de samenwerking met Ervaar Maassluis

 1. Opening door de waarnemend voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag jaarvergadering d.d. 27 maart 2019
 4. Mededelingen waarnemend voorzitter
 5. Jaarverslag secretaris 2019
 6. Financiële jaarrekening 2019
 7. Verslag kascontrole commissie over het boekjaar 2019.
  Verkiezing kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020
 8. Rooster van aftreden
  Verkiezing bestuur
  Voorstel aanstelling P.J. (Peter) van Baalen als voorzitter van de HVM
 9. Sluiting van het officiële gedeelte en netwerkborrel

Uiteraard kunt u over deze onderwerpen en andere zaken, zoals de financiën, tijdens de vergadering uitgebreid vragen stellen.

Wilt u de stukken, zoals de agenda, rooster van aftreden, financieel verslag en het jaarverslag, digitaal per e-mail ontvangen, dan kunt u die opvragen bij de secretaris. Ook is het mogelijk om papieren versies aan te vragen bij de secretaris.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt