MAASSLUIS | Museum Maassluis. Laat u rondleiden bij de fraaie expositie van de Foto Workshop (FWS) Maassluis. Deze exposeert van 9 juli t/m 11 september 2016 in Museum Maassluis. De expositie toont een selectie van recent werk van leden. Het is vrij werk; de fotoclub werkt namelijk niet volgens tevoren opgelegde thema’s.

FWS Maassluis kenmerkt zich tevens door de afwezigheid van homogeniteit. De leden hebben verschillende fotografische interesses. Voor de een is het maken van een mooie foto de doelstelling. Anderen werken vanuit een door hen van tevoren uitgedacht concept. Enkele fotografen hebben een vakopleiding of kunstacademie afgerond; de meesten zijn echter autodidact.

Waartoe een en ander heeft geleid is te zien in de tentoonstelling in het Museum Maassluis.
En nu is er ook gelegenheid een nadere toelichting te krijgen bij de getoonde werken. Leden van de Fotoworkshop verzorgen namelijk rondleidingen. Hiervan resteren er nog twee:

– zaterdag 20 augustus vanaf 14:30 uur door Peter Farla,
– zondag 11 september vanaf 14:30 uur door Gerrit Meerman.

FWS Peter Farla

Peter Farla

Geert Meerman

Geert Meerman

 

 

 

 

 

 

 


Bovendien wordt in het Museum aandacht besteed aan de Open Monumentendag, zaterdag 10 september. Een lezing aansluitend bij het thema Iconen en Symbolen is daar onderdeel van.

Diegenen die meer willen weten over de club, zijn welkom op vrijdagavonden vanaf 20.00 uur in Ateliergebouw De Wasserij, aan de Zuidvliet 108 in Maassluis. Zie ook www.fwsmaassluis.nl

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis, 010 – 5913813

Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
info@museummaassluis.nl, www.museummaassluis.nl, Je vindt Museum Maassluis ook op Facebook

 

 

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer