MAASSLUIS | MSR vergadert op  18 november 2019 De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). Deze vergadering wordt gehouden ten Stadhuize, Koningshoek en begint om 19.30 uur.  

De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen

De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W. Op de agenda voor de a.s. vergadering staan o.a. naast de reguliere, de volgende punten:

  • Visie Document;
  • voortgang ontwikkeling accommodaties Sportlaan en Haydnlaan;
  • bezuinigingsvoorstellen en vervolg;
  • evaluatie overleg kleine verenigingen van 12 november 2019;
  • rol MSR op 25 november a.s.: Startbijeenkomst Sport en Bewegen in Maassluis;
  • bezoek verenigingen.

Zie ook www.msrmaassluis.nl


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt