Door Koos Wieriks, strategisch adviseur internationaal watermanagement van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

VLAARDINGEN | De internationale inzet van Nederland voor de bescherming tegen hoogwater, de beschikbaarheid van water en de kwaliteit daarvan komt donderdag 17 maart a.s. uitgebreid aan bod bij een Waterlezing in de Lucaskerk in Vlaardingen.

Aanleiding is de Pelgrimstocht van de Vastenactie die dit jaar Water als thema kent. De lezing begint om 19.00 uur en is behalve voor de deelnemers aan deze driedaagse wandeltocht door onze regio ook gratis toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn expertise op het gebied van water. Bij overstromingen, zoals op de Filippijnen of dichterbij in Engeland wordt hulp van teams met deskundigen aangeboden om oplossingen te bedenken. Dat gebeurt ook in landen die kwetsbaar zijn door de veranderingen in het klimaat. Denk aan Vietnam, Bangladesh of Indonesië. Met elkaar worden plannen gemaakt om de risico’s voor de toekomst te verkleinen.

De Waterlezing bij de pelgrimstocht wordt verzorgd door de in Vlaardingen opgegroeide Koos Wieriks, strategisch adviseur internationaal watermanagement van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij is bij vele waterprojecten waar ook ter wereld betrokken geweest. Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de lange termijn waterdoelen die vorig jaar oktober door de Verenigde Naties op de Ontwikkelingsagenda zijn gezet. Deze agenda moet er toe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziektes.

Water is bij deze ambitieuze agenda een cruciale factor. Het gaat om de toegang tot schoon drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van waterverontreiniging. Maar ook de ontwikkeling van duurzame klimaatbestendige steden en het voorkomen van overstromingen zijn belangrijke onderwerpen.

In zijn Waterlezing zal Koos Wieriks ingaan op de manier waarop Nederland actief wil bijdragen aan de daadwerkelijke uitvoering van deze agenda en de rol die Nederland wereldwijd al speelt.


Lucaskerk | 3131B Vlaardingen |Hoogstraat 26a/b | 17 maart 2016 | 19:00 uur

Entree: Gratis

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.