MAASSLUIS | Op donderdag 16 november organiseert de Historische Vereniging Maassluis (HVM) een lezing over de geschiedenis van Midden-Delfland. Spreker is Jacques Moerman en locatie is Theater Koningshof Maassluis, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, ook voor niet-leden van de HVM. In deze lezing zitten in vogelvlucht vrijwel alle onderwerpen (archeologie, boerderijontwikkeling, ontginning, kastelen, buitenplaatsen, ’t Woudt, enz) die de geschiedenis van Midden-Delfland vertellen.

Midden-Delfland heeft een heel rijke bewoningsgeschiedenis. In de randen van het gebied waren zo’n 5500 jaar geleden (in de Steentijd) al nederzettingen. Naast visserij en jacht was er ook sprake van veeteelt en akkerbouw. Het zuidelijk deel van Midden-Delfland werd in de IJzertijd (de eeuwen voor het begin van onze jaartelling) intensief bewoond.

Tussen Maassluis en Vlaardingen zijn meerdere boerderijen uit deze periode aangetroffen. In de Romeinse tijd lagen in Den Hoorn, het noordelijk deel van Midden-Delfland, meerdere nederzettingen. Hier stonden boerderijen die het achterland vormden van de Romeinse stad Forum Hadriani (Voorburg).

Vanaf het jaar 1000 vonden nabij de Maasmonding en vanuit de Hof van Delft grootschalige ontginningen plaats en ontstond in fasen het nog bestaande polderlandschap. De boeren van Midden-Delfland specialiseerden zich vanaf de Middeleeuwen vooral in de boter- en kaasbereiding. Sommige boerenerven ontwikkelden zich tot kasteelplaatsen; uit andere ontstonden buitenplaatsen.

Het grootste kasteel was de Keenenburg in Schipluiden, waar de ambachtsheren van Schipluiden, Maasland en Maassluis hebben gewoond. De kastelen zijn verdwenen, maar er zijn in het gebied nog wel een aantal buitenplaatsen te vinden. De spreker verlevendigt zijn verhaal met talloze beelden van het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed in Midden-Delfland. De lezing geeft een beeld van 50 jaar onderzoek naar de geschiedenis van het gebied.

De Leeuwenwoning in 2017. (foto J. Moerman)


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.