Russische revolutie – 100 jaar geleden

MAASSLUIS | Rob Hartmans, historicus en journalist, is gespecialiseerd in de Russische Revolutie. Deze revolutie was een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Hierdoor kreeg het communisme de kans lange tijd een machtige beweging te zijn, die honderden miljoenen mensen in haar greep hield en vele miljoenen slachtoffers maakte.

Oktoberrevolutie
Op 24 oktober 1917 van de toenmalige Russische kalender hadden de bolsjewieken van Lenin in St. Petersburg de macht gegrepen. Zij waren in staat de eerste socialistische staat ter wereld te stichten en hadden een begin gemaakt met de wereldwijde bevrijding van het proletariaat.

Echter de revolutie was al eerder uitgebroken en wel op 23 februari van dat jaar. Op die dag vormden grootscheepse demonstraties en stakingen het begin van een volksopstand, die leidde tot het aftreden van tsaar Nicolaas II.

Welke uitleg betreffende de Russische Revolutie is historisch verantwoord? Historici verschillen hierover van mening. Rob Hartmans gaat in zijn lezing hierop in. En zal tevens aandacht schenken aan de gevolgen van deze ingrijpende historische gebeurtenis.

Muziek – Orsolya Kirkósa
Deze Hongaarse zangeres zingt liederen van Wagner, Mahler, Faure en Puccini. Zij heeft opgetreden in een groot aantal Europese landen. Reeds enige tijd woont zij in Maassluis. Orsolya’s stem heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een mooie mezzosopraan, die door het fundament van haar techniek de mogelijkheden voor het aanboren van nieuw repertoire heeft gebracht. Echtgenoot John van Leeuwen begeleidt haar op de vleugel.

De lezing wordt gehouden in Het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis, aanvang 20.00 uur

www.wittekerkjemaassluis.nl

De toegang is gratis en een kopje koffie of thee wordt u aangeboden.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.