26/11 Släpstick in Theater Koningshof met The Roaring Twenties

Släpstick – tot 2018 bekend als Wëreldbänd – is een vijfkoppige muziektheatergroep met humoristische, strak geregisseerde en vernieuwende shows op het snijvlak van fysieke komedie, choreografie en muziek op het hoogste niveau.