Paul Labohm geeft voor de Kunst en Cultuur Academie een gratis lezing over Maria Magdalena. Hij woont in Frankrijk, in de Pyreneeën en heeft zich sinds 1985 verdiept in en gepubliceerd over Maria Magdalena. Hij is onder andere musicus en een getalenteerd verteller.  

Het  leven van Maria Magdalena is lang in sluiers gehuld gebleven. Zij was aanwezig bij de kruisiging van Jezus en er wordt vermeld dat zij de eerste was die hem zag na zijn opstanding.

In feite werd in 325 na Christus tijdens het concilie van Nicea, waar men probeerde het Nieuwe Testament vast te stellen, onder druk van de Romeinse keizer Constantijn, het beeld van Maria Magdalena als publieke vrouw in het leven geroepen. Een volgende stap werd gezet door paus Gregorius de Grote die in de 6de eeuw zijn toehoorders vertelde dat zij inderdaad een vrouw van lichte zeden was geweest.

Zo maakte het Christendom zich los van de oeroude invloed van het heilig vrouwelijke, dat door Maria Magdalena werd verpersoonlijkt. De vrouw werd als zondig beschouwd en de enige uitzondering daarop was Maria, de moeder van Jezus. Welke gevolgen had dit standpunt van de Kerk voor de positie van de vrouwen?

Maria Magdalena is een zeer boeiende vrouw, waarover verschillende verhalen en mythen in omloop zijn.

Maar wie was zij nu echt, wat was haar invloed op Jezus en wat was haar werkelijke rol bij het ontstaan van het Christendom? Wat is de betekenis van haar voor de vrouw van nu? Het is een interessant verhaal!

Plaats en tijd
KCA,  IJsvogelstraat 2,  Maassluis
4 februari 2016   |  19.30–21.30 uur
Toegang gratis

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt