© www.maassluis.nu - Cultuurvisie

De afgelopen tijd is hard gewerkt om een cultuurvisie voor Maassluis te formuleren. Dit heeft geleid tot een concept ‘Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit concept nu voor inspraak vrijgegeven.

De Culturele Raad Maassluis wil graag een door de bewoners gedragen reactie op die visie geven. Daarom wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin zij hun mening kunnen geven.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 4 juli a.s. van 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: gebouw InBlik, De Vloot 208 Maassluis.

Mocht u op 4 juli niet kunnen of denkt u dan niet alles naar voren te kunnen brengen dan kunt u uiteraard uw aandachtspunten of opmerkingen insturen aan de Culturele Raad via de secretaris: grikhof@crmmaassluis.nl.

Daarnaast biedt Wethouder van cultuur, David van der Houwen tijdens de inspraakperiode de mogelijkheid om met hem van gedachten te wisselen over de cultuurvisie. Dat kan onder andere op donderdag 2 juli 2015 van 13.30 tot 17.00 uur in Gallery RitsArt (Veerstraat Noordzijde 3) en op vrijdag 3 juli 2015 van 17.00 tot 20.00 uur in de Bibliotheek (Uiverlaan 18). Maassluizers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de gemeente via e-mail afdelingbestuurszaken@maassluis.nl. Maar gewoon binnenlopen op 2 en 3 juli mag ook.

De nota ‘Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’ kunt u vinden op de website van de gemeente; zoeken op ‘cultuurvisie’ of via deze link.

De CRM hoopt dat veel inwoners gebruik zullen maken van deze mogelijkheden.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer