Hoort geloof achter de voordeur?

GELOOF IN DE SAMENLEVING
Hoort geloof achter de voordeur of mag het ook op het marktplein? Sommigen vinden dat godsdienst sowieso beter kan verdwijnen. Aanslagen die in naam van God of Allah gepleegd worden, voeden dat geluid. In Maassluis voeren we dit debat ook met elkaar. In 2014, toen de stad 400 jaar bestond, was er een religiedebat. En dit jaar waren de gebeurtenissen in Parijs aanleiding voor kerken en moskeeën om zich publiekelijk uit te spreken tegen geweld dat onder de vlag van het geloof wordt gebruikt. In 2016 zal het gesprek over de plaats van religie in de samenleving een voortzetting krijgen.

Inzet

In Maassluis speelt geloof een rol. Dat was in het verleden zo en ook nu nog. Natuurlijk is de kerk niet meer zoals vroeger. Opvattingen en vormen zijn veranderd. Er zijn kerken verdwenen en kerken bijgekomen. Net zoals er moskeeën zijn gebouwd en niet meer weg te denken zijn uit het straatbeeld. De gelovigen die tot deze christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen behoren, maken deel uit van het maatschappelijk leven in Maassluis. En ze zetten zich voor deze stad in, net zoals anderen. Uit onderzoeken blijkt nog steeds dat mensen die bij een kerk horen zich ook vaker dan anderen als vrijwilliger inzetten. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de opvatting dat je vanuit je christelijke geloof ook dienstbaar moet zijn in de samenleving. In Maassluis vertaalt zich dat in een grote inzet voor zaken als de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk.

Privé of openbaar?

Nu zullen er weinig mensen zijn die er iets op tegen hebben als gelovigen zich voor dergelijke projecten in zetten. Het wordt pas ingewikkeld en misschien problematisch als ze ook over hun geloof gaan spreken in het openbaar. Geloven is in onze postmoderne samenleving, waarin het individualisme sterk is doorgevoerd, vooral een privézaak. Degenen die dit propageren zeggen dat wat jij als mens gelooft, je zelf moet weten. Maar het is niet de bedoeling dat je er mee te koop loopt, laat staan dat je anderen warm probeert te maken voor jouw levensvisie. Ook kritiek leveren op wat er in de maatschappij gebeurt vanuit je geloofsovertuiging, is een lastig punt dat door velen niet gewaardeerd wordt.

In die zin is er veel verschoven in Nederland. Vroeger was de kerk groot en daardoor machtig. En zeker ook in politiek opzicht waren christelijke partijen een belangrijke factor. Door ontkerkelijking en secularisatie is dat in de afgelopen veertig jaar behoorlijk omgeslagen. Dat roept de vraag op wat vandaag de dag de rol van kerk en geloof is in het publieke domein. Mogen kerkleden wel goed doen, maar moet de kerk als zodanig vooral zijn mond houden? Hoe kan en mag de kerk zich opstellen op het maatschappelijk speelveld?

Met deze vragen houdt ook prof. dr. James Kennedy zich bezig.

James Kennedy is historicus, verbonden geweest als hoogleraar aan de VU en de UvA. Sinds 1 oktober 2015 is hij benoemd als dean van het University College in Utrecht. Ook heeft hij wekelijks een column in Trouw.

Lezing en debat

James Kennedy is door het Platform van Kerken uitgenodigd om een lezing te houden over de rol van de kerk in het publieke domein. Hij heeft daar een aantal publicaties over op zijn naam staan. Zijn insteek is dat het uitstekend is als de kerk zich dienstbaar opstelt, maar de kerk mag en moet zich vooral ook onderscheiden van de rest van de samenleving. En een tegengeluid laten horen in de openbare ruimte.

Dat is een spannend gegeven.

Het Platform van Kerken nodigt iedereen in Maassluis van harte uit om met hem en met elkaar het debat hierover aan te gaan, toegespitst op de lokale situatie.

namens het Platform van Kerken

Gerrit van Dijk


De lezing zal worden gehouden op donderdag 7 januari 2016.

Locatie is Het Kompas, Ibisstraat 1 in Maassluis. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Toegang is gratis.

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk

2014-2019 | Columnist op woensdag (1x per maand) | Dominee PKN | @gdijkdijk op Twitter

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  20 december 2015 at 14:11

  ”KERSTBESTAND!”
  maak(t) het geloof-waardig

  U krijgt van mij dit aangeboden,
  maak haast met naastenliefde.
  Er vielen dit jaar teveel doden,
  iets wat mijn hart doorkliefde!

  Maak van Kerstmis (g)een Kermis!
  Zalig en Vredig Kerstfeest!