In samenwerking met ZonMw heeft Argos Zorggroep een boek uitgebracht met de titel ‘Cliënt in beeld, preventie en herstel Casemanagement’. Het gaat over de praktische uitwerking van casemanagement zoals die is ingezet binnen het Zorgprogramma Preventie en Herstel (ZPH). Het boek deelt nuttige en leerzame ervaringen van de betrokken professionals.

Bij het omschrijven van de ervaring en kennis van de casemanager is gebruik gemaakt een casus waarin de lezer kan ervaren hoe een casemanager een cliënt begeleid. Bijzonder aan het boek is dat de lezer met de zogenaamde Layar App via een smart Phone veel extra informatie kan scannen over casemanagement en het project. Een casemanager is iemand die de cliënt ondersteunt. In dit project gaat het specifiek om kwetsbare ouderen.

Het boek is samengesteld en geschreven door Karin Te Velde, Anja Gokke en Wouter Steutel.

Het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel is onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg en richt zich op het voorkomen van onnodig functieverlies bij ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hierdoor kan de kwetsbare oudere na terugkeer in de thuissituatie zelfstandiger functioneren. Ook wordt de zorg die de mantelzorger heeft minder.

 Het boek (51 bladzijden) is gratis te downloaden via de website van Argos Zorggroep.

Wilt u liever een hard copy exemplaar ontvangen voor € 17,50? Stuurt u dan een e-mail naar w.steutel@argoszorggroep.nl.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt