foto: PR

De Algemeen Bestuursvergadering van de Culturele Raad Maassluis te houden op maandag 13 januari 2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal in het Stadhuis heeft de volgende agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemeen Bestuursvergadering van 26 november 2013
 4. Verslag bijeenkomst Dagelijks Bestuur met Wethouder op 3 december 2013
 5. Ingekomen post
 6. Uitgaande post
 7. Interactie met achterban tijdens AB vergaderingen
 8. Cultuurvisie
 9. Werkplan 2014
 10. Vertrek voorzitter en secretaris
 11. Verslag van de werkgroepen:
  • Boekenmarkt
  • Weekend van de Cultuur
  • Open Monumentendag
  • Douanehuisje
  • PR en Communicatie
  • Kunstzinnige Vorming Schooljeugd
  • Cultureel Beleid en Subsidies
  • Culturele Prijs Maassluis
  • Cultureel Café/Politiek Debat
  • Beeltenis ZM
 12. Verder voorkomende zaken
 13. Aandachtspunten
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Vragenhalfuur Om 20.00 uur is er voor een ieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken Dit kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt