© Jan Buijsse - Erepenning Maassluis voor Cees Brons

Na een onderbreking in 2013 werd de traditie voortgezet: het was prachtig weer bij Klassiek in het Park. Daartoe was het park achter Theater Koningshof weer feeëriek verlicht. Bijna alle plaatsen waren bezet, klaar om te luisteren naar een gevarieerd programma van licht klassieke muziek.

Burgemeester Karssen opende het festijn en daarmee het Culturele Seizoen van Maassluis. Hij had ook nog een bijzondere taak te verrichten: de uitreiking van de Erepenning van de gemeente Maassluis. Cees Brons was de gelukkige.

De burgemeester bedankte hem voor al het werk dat hij had gedaan met name voor de cultuur, waaronder 14 jaar lid/secretaris/voorzitter van de Culturele Raad Maassluis, oprichting Stichting Culturele Evenementen Maassluis, Stichting Maassluise Muziekweek en nog veel meer. Voldoende om hem te benoemen tot Ereburger van de stad Maassluis. Cees grapte erover: ‘Brons gaat voor goud.’

Voor zijn trotse vrouw Lies was er natuurlijk een prachtig boeket bloemen.

Hierna was het de beurt aan het Delfts Symfonie Orkest o.l.v. Peter Gaasterland, steeds deskundig ingeleid door Nelleke Elzinga. Het publiek genoot van een gevarieerd concert dat verdere glans kreeg door het optreden van soliste Marjolein Spruit op viool.

Marjolein had de Rabobank Stimuleringsprijs van de Maassluise Muziekweek 2014 gewonnen; om die reden werd ze uitgenodigd op te treden bij Klassiek in het Park en dat gaf samen het DSO een prachtige combinatie.

De uitgevoerde werken waren van Copland, Van Beethoven, Saint-Saëns en Tsjaikovski. Het laatste nummer van het programma was Bólero van Ravel; wie kent dit werk niet, zeker na de inhuldiging van Willem-Alexander? Het Delfts Symfonie Orkest bracht het op meeslepende wijze. En als toegift was er nog Land of Hope and Glory.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer