CULTURELE RAAD MAASSLUIS

Nieuwe leden stellen zich voor.

Recentelijk is de Culturele Raad Maassluis versterkt met drie nieuwe leden. Hier stelt Gert Rikhof zich voor.

Gert (63), geboren in Oldenzaal, is getrouwd en heeft vier volwassen kinderen. Sinds 1989 woont hij in Maassluis en voelt zich na al die jaren een echte Maassluizer.

Hij studeerde destijds muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast praktijkcolleges zoals harmonieleer, solfège en contrapunt werd in de hoor- en werkcolleges veel aandacht besteed aan muziekgeschiedenis, geplaatst in de context van de sociale, economische en historische ontwikkelingen. Dat laatste vormde zijn manier van denken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de plaats van de muziek in de samenleving en het zoeken van samenwerking met andere disciplines.

Tijdens deze studie volgde hij ook een dirigentenopleiding bij de vereniging Jeugd en Muziek Nederland. Door een uitwisseling met Hongarije, waar hij bij elkaar een jaar verbleef, maakte hij intensief kennis met Bartók en leerde hij de Hongaarse taal kennen.

Enthousiast kan hij vertellen over wat er vroeger allemaal speelde:

In die tijd, de negentiende eeuw, waren er bijvoorbeeld in Duistland allerlei staatjes, waarin musiceren belangrijk werd gevonden. Er moet dan ook een enorme rijkdom aan muziek geschreven zijn. Nu begint er dan ook onderzoek in de archieven.

Gert is nu met prepensioen na tien jaar te hebben gewerkt bij de gemeente Naaldwijk en daarna bij BMC, Bestuur en Management Consultants. In Naaldwijk was zijn aandachtsgebied, als beleidsmedewerker, vooral welzijn en cultuur. Dit ondermeer gericht op ouderen en jongeren en allochtonen. Ook had hij bemoeienissen met een muziekcentrum en het Westlands Museum. Bij BMC was hij seniorbeleidsadviseur welzijn en onderwijs. Omdat hij ook te maken kreeg met juridische aspecten volgde hij enkele cursussen aan de Bestuursacademie.

In een nevenfunctie was hij gedurende twintig jaar dirigent bij een jeugdsymfonieorkest en een harmonie. Daarbij bleek het nut van zijn wetenschappelijke studie, ondermeer resulterend in uitgaven van arrangementen van muziek van J. Chr. Bach en Mozart.

Na een druk arbeidsleven kwam er tijd vrij en stelde hij zich beschikbaar voor de CRM. Hij was al bestuurslid van de Stichting tussen Maas en Sluis en inmiddels is hij gevraagd ook zitting te nemen in het bestuur van de stichting Maassluise Muziekweek.

Met veel plezier wil hij zich meer inzetten voor het culturele leven in Maassluis:

We moeten af van het begrip “subsidie”; het is beter te spreken van “investering”. Een stad als Maassluis met haar rijke geschiedenis van onder andere het schanseiland met Groote Kerk, nota bene een van de eerste kerken in Nederland die als protestantse kerk werd gebouwd, moet als meewaarde worden benut. En vergeet daarbij het Garrelsorgel niet, dat nationaal en internationaal bekend is.

Hij pleit ervoor dat de gemeente een en ander in haar beleid meeneemt:

De eerste stad aan de Waterweg zal zich met cultuur een eigen plaats moeten verwerven in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam.

Vanuit de CRM wil hij zich vooral richten op de beleidsmatige kant van het werkgebied:

Bij het ontwikkelen van een cultuurvisie moet je bepalen waar je over een paar jaar wil staan. Betrek daarin het gehele palet van theaters, musea, Maassluise Muziekweek, Weekend van de Cultuur en culturele en kunstinstanties etc. Bekijk ook wat er al in de omgeving is. En vergeet niet de demografische ontwikkeling van Maassluis: voor mij een stabiele forenzenstad.

De CRM is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie: www.crmmaassluis.nl,

info@crmmaassluis.nl of 010-5910804 of 010-5912700.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt