door Jan Buijsse (PR CRM)

Op 28 november a.s. organiseert de Culturele Raad Maassluis weer een Cultureel Café. Dit staat in het teken van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur. Dit keer is ervoor gekozen het Café te combineren met de uitreiking van de Culturele Prijs Maassluis. Een en ander vindt plaats in Museum Maassluis, Zuiddijk 16, Maassluis.

Na de inloop, vanaf 19.30 uur, zal Martijn van Boven zijn gitaarspel ten gehore brengen. Martijn, die in 2012 de eerste prijs in zijn leeftijdscategorie bij de Maassluise Muziekweek won, schrijft zelf zijn muziek. Hij speelt instrumentale fingerstyle muziek. In deze muziekstijl worden de bas, melodie, begeleiding en soms ook percussie tegelijkertijd op één gitaar gespeeld. Het repertoire gaat van licht klassieke stukken tot arrangementen van popnummers.

Daarna zal het Cultureel Café om 20.00 uur worden geopend met een lezing door Charles van Zanten over de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur. Charles is als beleidsadviseur culturele zaken bij de gemeente Utrecht onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van Cultuurhuizen in de wijken. Aan het einde van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na een optreden van Martijn van Boven zal wethouder David van der Houwen de Culturele Prijzen uitreiken. Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld om personen of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op cultureel gebied. Om in aanmerking te komen voor de prijs geldt een aantal criteria, waaronder het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op cultuurgebied. De Culturele Prijs Maassluis bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivering. De Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel heeft speciaal voor de winnaar een beeldje vervaardigd.

Ten slotte is er gelegenheid om de prijswinnaars te feliciteren en na te praten met een hapje en een drankje.

Zie ook www.crmmaassluis.nl

——————————————————————-
Foto PR Museum Maassluis

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer