© PR – Statieportret CRM bestuur in 2012

Het college van B&W van Maassluis werkt aan een nieuwe cultuurvisie. Daartoe is een zogenoemde startnotitie gemaakt waarvoor diverse betrokkenen zijn geïnterviewd. De startnotitie is door het college van B&W vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd.

Het betreft hier dus nog geen vastgesteld beleid. Zo’n startnotitie bevat echter al wel een aantal richtinggevende keuzes die bepalend worden voor het cultuurbeleid. En dat is voor alle culturele instellingen en voor de bewoners belangrijk.

De Culturele Raad Maassluis (CRM) wil deze startnotitie bespreken. Daarvoor is een dialoog gepland op maandagavond 7 april a.s. om 20.00 uur in gebouw InBlik, De Vloot 208, 3144 PK Maassluis. De culturele instellingen van Maassluis hebben daarvoor de genoemde startnotitie toegestuurd gekregen.

 Waarom nu

In deze periode kort na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een nieuw college van B&W samengesteld. Daarbij wordt ook een nieuw collegeprogramma opgesteld. Nu is dus hét moment om daar invloed op te kunnen uitoefenen! De inbreng die wij uit de dialoog verkrijgen zal de CRM proberen te laten opnemen in het collegeprogramma voor de komende jaren.

Hoe gaan we dat doen

In de dialoog zouden we de volgende vragen willen bespreken:

  • Wat vindt u van de speerpunten die in de startnotitie worden gepresenteerd?
  • Wat vindt u goed aan deze startnotitie, wat steunt u?
  • Wat mist u in de startnotitie, waar zou meer aandacht voor moeten zijn?

 Een nieuw cultuurbeleid biedt mogelijkheden om alle facetten en uitingen van kunst en cultuur in Maassluis beter op de kaart te zetten bij het gemeentelijk apparaat, het college en bij de gemeenteraad.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer