© www.maassluis.nu - Installatie burgemeester

Edo Haan, nieuwe burgemeester, uitgebreid in de media. Maar hoe ging dat vroeger?

Edo Haan is geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Maassluis. Dat ging vroeger anders.  Zie de twee foto’s uit de museumcollectie met begeleidende tekst.

Aankomst aan gemeentegrens - sm

Verwelkoming aan de gemeentegrens.

Nadat gedurende 25 jaar burgemeester C.P.I. Dommisse aan het roer van de gemeente Maassluis had gestaan (van 1908 tot 1933), nam op 19 juli 1933 mr. P.A. Schwartz zijn plaats in. Zoals gebruikelijk, werd hij aan de grens van de gemeente begroet door het oudste en het jongste lid van de gemeenteraad, de heren J. van Luipen en W. van Rumpt. Hier is het gezelschap (van links naar rechts burgemeester Schwartz, mevrouw Schwartz, W. van Rumpt en J. van Luipen) dat zich vervolgens naar het raadhuis begaf voor de plechtige installatie van de nieuwe burgervader.

Plechtige installatie.

Plechtige installatie.

Zo vond de installatie plaats op het stadhuis van de heer P.A. Schwartz als burgemeester van Maassluis op 19 juli 1933. De locoburgemeester M. van Rossum hangt de burgemeester de ambtsketen om. Op de foto aan weerszijden van de burgemeester: v.l.n.r. de wethouders Van Luipen en Van Rossum, gemeentesecretaris L.J. Mosterd en gemeentebode Dammer.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer