© www.maassluis.nu - Glas in lood

Glas in lood’ visualiseert visie op openbare ruimte van Maassluis
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte bepalen in belangrijke mate het leefklimaat in een stad. In een nieuwe visie wordt deze openbare ruimte in Maassluis gevisualiseerd als een glas-in-loodraam. Het lood is het raamwerk van het groen en het water en het glas de woon- en werkgebieden. De openbare ruimte moet haar inwoners een aantrekkelijke omgeving bieden die het karakter van Maassluis versterkt en je een ‘thuisgevoel’ geeft. Op 7 juli 2015 heeft het college de Visie openbare ruimte 2030 met de ambities ‘Maat van Maassluis’ vastgesteld. De gemeenteraad wordt na het zomerreces gevraagd naar haar instemming.

Glas in lood
Het lood in het ‘glas in lood’ vormt de groen/blauwe kwaliteit in de stad. Dit raamwerk is stoer en robuust en kan zich duurzaam en krachtig met natuurwaarden ontwikkelen. Op plaatsen waar dit lood gekoppeld is aan de doorgaande wegen en dus veel mensen passeren, is er ruimte voor extra kleur en fleur. Een goed voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Laan 1940-1945. Komend najaar wordt deze ‘stadsboulevard’ met een diversiteit aan hoogwaardige bomen, heesters en bloembollen in een parkachtige setting ingericht.

foto glas-in-loodraam 400 jaar Maassluis

Glas-in-loodraam gemaakt door Dineke Meijen als herinnering aan de viering van 400 jaar Maassluis. Dineke Meijen heeft het raam als examenopdracht gemaakt voor de 4-jarige opleiding tot ‘creatief vakman/glazenier’ aan de Vakschool Schoonhoven. In haar kleurrijke werkstuk verbeeldt ze de groei van Maassluis door de eeuwen heen.

In het glas binnen het lood prevaleert het woongenot en de werkomgeving. Hier is ruimte voor participatie om een grotere betrokkenheid te bereiken en de sociale binding te versterken. Dit kan leiden tot een aanvullende kwaliteit, want bewoners kunnen een ‘plus’ zetten op de basis die de gemeente realiseert. Mogelijke kansen om participatie in te passen kunnen vanuit een project ontstaan of vanuit enthousiasme en inzet van de bewoners.

Eigen gezicht
Maassluis stelt als opgave om de openbare ruimte door te ontwikkelen met een sterk ‘eigen gezicht’ dat aansluit op de wensen van de samenleving en betaalbaar is. Randvoorwaarde en uitgangspunt is dat het schoon, heel en veilig is. Het moet fysiek maar ook sociaal veilig zijn. Dit stelt eisen aan ontwerp en beheer. De Visie pleit voor een duurzaam raamwerk met elementen die zich relatief eenvoudig laten aanpassen; stabiel op hoofdlijnen, flexibel naar invulling.

Ambitie en planning
In de periode tot 2030 krijgt de visie geleidelijk gestalte. Met de ontwikkelingen, (groot) onderhoud en vervaging wordt stap voor stap naar de realisatie van de ambitie toe gewerkt. Uitgangspunt is dat dit wordt gerealiseerd binnen de beschikbare middelen voor de openbare ruimte. Dit ‘ontwikkelend beheren’ houdt in dat ontwikkelingen en investeringen het tempo bepalen waarin de ambities ‘Maat van Maassluis’ genoemd in de Visie praktijk worden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt