MAASSLUIS | Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Maassluis op 24 maart jl. hebben met toestemming van de leden de volgende mutaties plaatsgevonden. Gertjan van de Velden is benoemd tot voorzitter en zijn sporen heeft hij als vicevoorzitter al ruimschoots verdiend. De afgetreden voorzitter Kees Tempelaars zal de plaats van Van de Velden innemen als vicevoorzitter. De heer Theo Vroon, secretaris, is dit jaar aftredend volgens rooster en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De heer Edwin Broekhart neemt zijn taken als nieuwe secretaris over. Voorts is de heer Wim de Lege als lid aan het bestuur toegevoegd.

In het openingswoord van Kees Tempelaars werd de nadruk gelegd op alle vrijwilligers die zich in 2015 wederom hebben ingezet voor de HVM.

 • Op de stadsgidsen wordt binnenkort nog een extra beroep gedaan om ook als gastvrouw/gastheer voor de stad Maassluis op te treden.
 • Er is binnen de HVM een grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers die onderzoek willen gaan doen naar de leemtes in de historie en het leuk vinden om archieven in te duiken.
 • Ook zijn er extra mensen nodig om de Collectiebank te blijven aanvullen met gedigitaliseerde foto’s, video’s en documenten.
 • Fred Klop is met een oorkonde en een cadeautje benoemd tot lid van verdienste als dank voor zijn jarenlange inzet als corrector voor de HVM.
 • Alle genoemde verslagen op de agenda van de ALV zijn door de leden unaniem goedgekeurd.

 

 

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  27 maart 2016 at 12:41

  STUIVERTJE WISSELEN,
  IS EVEN BEDISSELEN !!