© Jan Buijsse – Annemarie Verburg en Nelleke den Broeder

Voor de eerste keer in de geschiedenis komt het vermaarde Bachkoor Holland naar Maassluis om de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach op te voeren. De Maassluise sopraan Nelleke den Broeder en de mezzosopraan/alt Annemarie Verburg zingen mee in het koor.  Beiden zijn professional met een conservatoriumopleiding, Nelleke aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en Annemarie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Naast zelf zingen geeft Annemarie, ooit begonnen als logopediste, ook zanglessen:

Ik heb in totaal zo’n veertig studenten waarvan er wekelijks ongeveer twintig les krijgen. Ik hoop nog altijd tijd vrij te kunnen maken om beter piano te leren spelen. Nu vraag ik voor de begeleiding van mijn leerlingen meestal de hulp van Alexander Prins, organist en pianist te Maassluis.

Nelleke vult aan:

Pianospelen was een verplicht vak tijdens de opleiding, maar bij mij is dat nooit verder ontwikkeld. Als ik het nodig heb, vraag ik mijn man om me te begeleiden.

Nelleke is pas later, gestimuleerd door haar man, Leo den Broeder die dirigent is, professioneel gaan zingen. Ze werkt ook als verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis en in de terminale thuiszorg. Veel tijd gaat ook zitten in het oefenen.

Nelleke:

Je merkt het meteen als je het even verwaarloosd hebt. Je kunt het vergelijken met sporten: als je een tijdje niets doet gaat het steeds minder. Ook bij zingen zijn er allerlei spiertjes die soepel moeten blijven.

Annemarie:

Technieken, zoals ademhaling, moet je ook blijven oefenen. Leerlingen zeggen weleens: ik moet aan zoveel dingen denken, het is zo inspannend. Dan zeg ik dat er meer geoefend moet worden. Geregeld oefenen versterkt ook het zelfvertrouwen. Je kunt altijd blijven groeien als je maar voldoende oefent.

Naast haar werk voor het Bachkoor Holland zingt Nelleke ook op projectbasis voor andere koren. Op Eerste Pinksterdag treedt ze op tijdens een dienst in de Groote Kerk in Maassluis en in november in de Oude Kerk in Naaldwijk met het Oratorium Israel in Egypte van Händel, onder leiding van haar man.

Annemarie zingt met het Trio Ammiccare klassieke muziek met een knipoog onder andere in het Witte Kerkje in Maassluis op 29 juni a.s.

Voor haar verdere programma zie: www.annemarieverburg.nl

De Matthäus Passion wordt op verschillende plaatsen in Nederland door het Bachkoor Holland uitgevoerd en op 15 april a.s. in de Groote Kerk in Maassluis, aanvang 19.15 uur. Twee koren met in totaal ongeveer vijftig zangers en zangeressen en zes solisten, begeleid door zo’n dertig musici van het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Gijs Leenaars zullen de toehoorders een fantastische avond bezorgen.

En om te laten zien dat zingen voor het Bachkoor Holland niet een vanzelfsprekendheid is, merkt Annemarie nog op:

Om de twee jaar moeten we opnieuw auditie doen. Dit om te laten horen dat je nog steeds goed genoeg zingt. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij blijven werken aan onze stemtechniek. Er zijn ontzettend veel goede zangers, dus je moet keihard werken als je je plaatsje wilt behouden of nog ergens anders tussen wilt komen.

Annemarie en Nelleke zijn heel blij dat ze de Matthäus Passion van Bach nu eens in Maassluis kunnen laten horen.

Nelleke:

Het is voor ons prachtige muziek, die vanaf de eerste klank iets met je doet.

Annemarie voegt eraan toe:

De muziek en dramatiek, elke keer raakt iets anders je.

Voor meer informatie en voor de kaartverkoop zie: www.bachkoorholland.nl

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer